COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Uddannelse og et nyt projekt gav arbejdsglæden et nøk opad

Sarah Jönsson fra Ringkøbing-Skjern Kommune har netop været til eksamen på COKs casemanageruddannelsen. Uddannelsen blev startskuddet til et projekt, der lige nu giver arbejdsglæde i socialrådgiverens hverdag. 

– Jeg kan stadig ikke få armene ned over, hvor meget jeg har lært om mig selv og den måde, jeg arbejder på. Sådan lyder ordene fra Sarah Jönsson, der arbejder som socialrådgiver i Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelsen, hun beskriver, er COKs casemanageruddannelse, der over otte undervisningsdage giver deltagerne metoder og værktøjer til succesfuld implementering af en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i borgerens incitamenter for at arbejde med forandringer.

I løbet af uddannelsen satte Sarah Jönsson og en kollega gang i et nyt projekt, hvor målet er at få syv ledige flygtninge i arbejde igennem en individuel tilpasset indsats over otte uger med udgangspunkt i deltagernes styrker, samskabelse og en løsningsfokuseret tilgang.

– I projektet arbejder vi med borgerne på en ny måde, og det giver virkelig mulighed for at bruge alt det, jeg har lært på casemanageruddannelsen. Vi har været i gang en uge, og jeg kan allerede nu mærke rigtig god respons fra borgerne, det er faktisk helt vildt, hvor stor en forskel, det gør med de nye metoder. Jeg har f.eks. en borger, som ikke var motiveret for en uge siden, og han har simpelthen lige været ude og søge job, siger Sarah Jönsson.

Borgerne skal selv tage ejerskab

I det nye projekt står Sarah Jönsson og hendes kollega til rådighed for borgerne fire ud af fem dage, samtidig med at de sørger for input til deltagernes jobsøgning i form af f.eks. oplæg om a-kasser, vikarjobs og løntilskud. Hele tiden er det overordnede mål at støtte borgerne til at tage ejerskab over deres proces og den forandring, de ønsker i deres liv.

– I projektet bestemmer borgeren indholdet, og det er meget anderledes end i mit almindelige arbejde som socialrådgiver, hvor jeg typisk sagsbehandler mere ud fra en liste. Samtidig betyder den løsningsfokuserede tilgang, som jeg har lært på uddannelsen, at vi tager udgangspunkt i borgerens muligheder fremfor i, hvad de ikke kan. Den gruppe, jeg arbejder med, er måske vant til, at tingene bliver gjort for dem, nu hjælper vi dem til selv at få det gjort – og det virker, siger Sarah Jönsson og fortsætter:

– Det giver mere arbejdsglæde at arbejde løsningsfokuseret. Jeg glæder mig til at komme på arbejde, og jeg er vildt imponeret over, hvor gode resultater, vi allerede kan se. Og det smitter af hele vejen rundt – også når jeg kommer hjem fuld af gode oplevelser, siger Sarah Jönsson.

Om COKs Casemanageruddannelse

  • Casemanageruddannelsen tager udgangspunkt i principperne for koordinerende sagsbehandling og giver metoder og værktøjer, som kan understøtte en succesfuld implementering af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i kommunen. 
  • Casemanagertilgangen har fokus på borgerens incitamenter for at arbejde med forandringer på trods af svære livsvilkår og understøtter borgeren i at kunne mestre sin hverdag. 
  • At arbejde som casemanager giver høj faglig tilfredsstillelse.
  • De positive resultater af at arbejde med casemanagement ses ikke kun hos borgerne og medarbejderne, resultaterne af metoden kan også ses positivt på kommunens økonomiske bundlinje.

De næste hold på COKs Casemanageruddannelse begynder til februar i Aarhus og Herlev. Læs mere om uddannelsen >>