Økonomi på tværs

VIVE, ØDF og COK inviterer til konference om økonomisk styring på tværs af kommunale serviceområder. Konferencen afholdes d. 4 december på Comwell Kolding.

Ønsker du inspiration til arbejdet med at styrke eller udvikle økonomistyringen af helhedsorienterede indsatser, der går på tværs af kommunens almindelige sektorområder? Så deltag i konference om økonomisk styring af tværgående løsninger, som afholdes i samarbejde mellem COK, ØDF og VIVE. 

Som økonomichef eller fagchef i en kommune er du ankerperson for at sikre det tværgående arbejde og tilrettelægge en styringspraksis, der kan imødegå nogle af de iboende udfordringer med at styre økonomien, når indsatser går på tværs af eksisterende budgetansvarsområder.
På konferencen sættes der fokus på barrierer og muligheder i økonomistyringen af tværgående løsninger i en vekselvirkning mellem forskellige generelle perspektiver og en række kommuners konkrete erfaringer til inspiration for videreudviklingen af egen økonomistyringspraksis.

Jan Olsen, tidligere cheføkonom i KL, fører dig gennem dagen.

Det får du, hvis du deltager på konferencen:

Dagen indledes af Søren Serritzlew, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, som vil give sit bud på, hvorfor det er svært at styre på tværs i en kommunal organisation. I sit oplæg vil han bl.a. komme ind på incitamentsstrukturer og grundlæggende barrierer for tværgående styring.

Camilla T. Dalsgaard, projektchef i VIVE, fortæller om udvalgte hovedkonklusioner af VIVEs analyse af fem kommuners erfaringer med økonomistyring af tværgående løsninger.

Morten Fogsgaard, partner og erhvervsPhD-stipendiat fra UKON, sætter fokus på, hvordan man bedriver grænsekrydsende ledelse i en kommunal organisation, og hvordan man med konkrete ledelsesmæssige greb kan understøtte det tværgående arbejde og samarbejde.

Simon Pasquali, kontorchef i Finansministeriets Center for Kommuneøkonomi og Regioner, kommer med statens perspektiv på økonomistyring af helhedsorienterede indsatser i kommunerne og giver en status for arbejdet med den nye hovedlov.

Du kan desuden vælge mellem en række praksisnære sessioner, hvor der i selskab med en række kommuner ses nærmere på:
-    Tværgående organisering og budgetlægning
-    Fordeling af udgifterne til tværgående indsatser
-    Opfølgning på økonomi og resultater i tværgående indsatser
-    Det kulturelle og relationelle perspektiv på tværgående økonomistyring.