COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Temadag om bæredygtig skoleudvikling med fokus på elevinddragelse

COK udbyder i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, en temadag om bæredygtig skoleudvikling med fokus på elevinddragelse.

Indhold

Udviklingen i Folkeskolen er i disse år omgivet af et hav af interessenter: politikere, forskere, diverse offentlige og private organisationer osv. Fælles for dem alle er en strid, ofte trukket skarpt op, omkring retten og definitionsmagten til udviklingen af Folkeskolen. Med andre ord, det er undtagelsen ikke at have en mening om, hvad der foregår i den enkelte skole, i det enkelte klasseværelse og med den enkelte elev og hvordan det kan forbedres. Men hvad skaber egentlig trivsel for børn og unge? Hvorfor ikke spørge dem, det hele handler om? Eleverne!

På trivselsdagen vil I få viden om og redskaber til, i samarbejde med jeres personale/skoler, at skabe de bedst mulige læringsrammer for børn og unge, hvor elevinddragelse kan kvalificere de data og trivselsindsatser, I allerede har igangsat.

Dagen er bygget op med en paneldebat, et hovedoplæg samt tre workshops, som alle relateres til den daglige praksis på skolen.

Hovedoplæg - Bæredygtig skoleudvikling - i et praksisperspektiv
v/Lars Bang
Oplægget vil skitsere grundvilkårene for en ’bæredygtig’ udvikling af Folkeskolen, hvor udgangspunktet forbliver i praksis med fokus på forholdet imellem læreren og eleverne og forståelsen af trivsel. Dette forhold imellem læreren og eleverne vil blive perspektiveret videre ’op’ i forhold til Folkeskolens organisation fra den enkelte skole og skoleledelsen til forvaltningen.
Den bæredygtige skoleudvikling stiller skarpt på, hvordan man som skole sikrer implementering og forankring af de trivselsindsatser, man har igangsat – både strategisk og i den daglige praksis.

Paneldebat

  • Hvorfor skal eleverne inddrages i skoleudvikling?
  • Hvor meget skal eleverne inddrages?
  • Hvordan kan det ske?

Et panel bestående af repræsentanter fra DCUM, formanden for Danske Skoleelever Thea Enevoldsen og Lars Bang vil give deres perspektiver på ovenstående spørgsmål som inspiration til deltagernes egen praksis.

Workshop 1 - Trivselsmåling – i et elevperspektiv
I denne workshop skitseres hvordan elevinddragelsen kan blive anvendt i samspil med trivselsmålingen. Ikke kun fordi elevinddragelse generelt er med til at motivere eleverne i deres skoleliv, men også fordi eleverne netop i trivselsmålingen er eksperterne, vi skal gå til. Det er deres oplevelser, viden og perspektiver, vi skal bruge for at kunne igangsætte de helt rigtige indsatser. Derfor er deres perspektiv også omdrejningspunktet for alle led i trivselsmålingen.

Workshop 2 - Hvordan arbejder vi med elevinddragelse?
Skoler der arbejder målrettet med elevinddragelse, lykkes i højere grad med at styrke elevernes faglighed, trivsel og lyst til at deltage. Parametre som er væsentlige i arbejdet med skoleudvikling. Men hvordan sikrer man som skole, at eleverne rent faktisk bliver inddraget konstruktivt i den daglige pædagogiske praksis? I workshoppen tages afsæt i en helt konkret skole, som arbejder med at inddrage elever for at sikre høj trivsel..

Workshop 3 - Undervisningsmiljørepræsentanter – elevernes ret
Elever har ret til at vælge to undervisningsmiljørepræsentanter til at varetage elevers interesser omkring undervisningsmiljø og indgå i skolens arbejde med undervisningsmiljø. I denne workshop kommer vi omkring lovgivningen, hvilken rolle undervisningsmiljørepræsentanter skal spille og hvordan man med fordel kan inddrage dem i arbejdet med undervisningsmiljøet.

Deltagerne vil i løbet af dagen deltage på alle 3 workshop.

Oplægsholdere på dagen
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der siden 2001 har arbejdet for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. DCUM fungerer som bindeled imellem forskning og praksis. Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden fører til handling og udvikling, der styrker børns, elevers og studerendes trivsel og læring. Siden 2017 har DCUM desuden huset Den Nationale Klageinstans mod Mobning og haft tilsyn med undervisningsmiljøet. DCUM har derfor en særlig viden omkring forebyggelse og håndtering af mobning og mobbelignende processer.

Lars Bang er lektor på Aalborg Universitet i uddannelsesforskning med særligt fokus på folkeskolen. Pt. er han bl.a. forskningstilknyttet Program for Læringsledelse samt udvikler af praksisfaglighed i Folkeskolen under undervisningsministeriet. Lars har en baggrund som lærer i folkeskolen og har som forsker et praksisorienteret fokus uanset opgaven.

Målgruppe

Konsulenter, skoleledelser og medarbejdere på skoleområdet.

Prisen er ekskl. moms og dækker forplejning, materialer, undervisning.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er