Målgruppe

Kontaktpersoner, mentorer, støtte-kontaktpersoner for unge i den sammenhængende ungeindsats og andre, der støtter unge i uddannelse og job.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Gem som favorit

Træf for kontaktpersoner i den sammenhængende kommunale ungeindsats

Er du kontaktperson, mentor, støtte-kontaktperson eller på anden vis støtter unge i den sammenhængende kommunale ungeindsats – så er dette Træf noget for dig.

COK udbyder for første gang Træf for kontaktpersoner i ungeindsatsen. COK ønsker med dette træf at tilbyde et fælles afsæt for implementering af kontaktpersonordningen, bibringe deltagerne ny viden om samarbejde med unge og skabe et kollegialt rum for videndeling. Tanken er, at træffet skal blive en årlig tilbagevendende begivenhed.

Kontaktpersonordningen for unge er i sin vorden og der er mange tiltag i gang i kommunerne. Det er forskelligt, hvordan kommunerne organiserer den kommunale ungeindsats og det er forskelligt hvilke kompetencer kontaktpersonerne har med sig i bagagen som afsæt for at være kontaktperson for en ung. Udfordringen er derfor, at kontaktpersonerne risikerer at stå meget alene med opgaven og uden kollegaer og ledelse at sparre med.

På træffet sætter vi fokus på, hvilke kontaktperson-kompetencer der kan fremme det gode samarbejde med den unge og med kollegaer samt hvilke tiltag der kan være med til at skabe de gode resultater. Vi ser på emner som; Hvad er ideen med og rammerne for kontaktpersonordningen? Hvad er det, der gør mig til en god kontaktperson? Hvad skal der til, for at min kontaktpersonstøtte giver værdi for den unge? Hvad virker egentlig for de unge?

Tilrettelæggelse

På træffet veksles der mellem oplæg fra eksperter og praktikere med efterfølgende refleksion og drøftelse i mindre grupper. Der indgår endvidere sessioner/workshops omhandlende forskellige emner i relation til den sammenhængende kommunale ungeindsats.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er