NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Tillidsrepræsentanter

Hvornår er der ret til en tillidsrepræsentant? Hvornår kan en medarbejder vælges? Hvor meget tid skal afsættes til TR-opgaven? Og hvilke regler gælder for afskedigelse? Få svar på dette kursus.

Tillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspart for ledelsen på arbejdspladsen, og derfor er det vigtigt at vide, hvilke rettigheder og forpligtelser, der gælder for tillidsrepræsentanthvervet. Det gælder f.eks.:

 • Pligten til at være rollemodel for sine kollegaer
 • Ret til at blive orienteret om forestående ansættelser og afskedigelser
 • Krav på frihed til at varetage hvervet

Der skal være tvingende årsager til at afskedige en tillidsrepræsentant, men hvornår er denne betingelse opfyldt?

 • Er der forskel på kravene til begrundelsen, hvis afskedigelsen skyldes fravær eller besparelser?
 • Har en tillidsrepræsentant krav på at være længere tid syg end sine kollegaer, før afsked er berettiget?

  På kurset gennemgår vi hele regelkomplekset, der gælder for tillidsrepræsentantinstitutionen.

  På dagen får du bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvornår er en tillidsrepræsentant valgbar?
  • Hvilke muligheder har arbejdsgiver for at protestere mod et tillidsrepræsentantvalg?
  • Skal tillidsrepræsentanten have orientering om forestående advarsler, sygesamtaler mm.?
  • Hvor meget kan arbejdsgiver forlange af tillidsrepræsentanten i relation til at opretholde ro og orden?
  • Hvad kan tillidsrepræsentanten få fri til, og hvornår er det med eller uden løn?
  • Hvornår bortfalder beskyttelsen, når medarbejderen ikke længere er tillidsrepræsentant?

  Du får også gennemgået den righoldige retspraksis, der findes om afsked af tillidsrepræsentanter, så du bliver i stand til at vurdere, hvornår der foreligger tvingende årsager til afsked, og hvordan afskedsprocessen skal køres.

  Vi krydrer kursusdagen med cases fra den kommunale og regionale hverdag til at underbygge teorien.

  Dit udbytte
  Når du har gennemført kurset, har du et indgående kendskab til de særlige regler for tillidsrepræsentanter. Du vil være i stand til at gennemføre både enkle og komplicerede afskedigelser af tillidsrepræsentanter og du vil kunne forholde dig til, om jeres praksis i din kommune eller region i forhold til fx aflønning og tidsforbrug er optimal.

 • Undervisere/ Oplægsholdere

  Anne Færge Bork, chefkonsulent KL, Jura og EU. Anne rådgiver til daglig om reglerne for tillidsrepræsentanter og er sidedommer i sager om afsked af tillidsrepræsentanter. Anne er erfaren underviser.

  Målgruppe

  Kurset er målrettet løn- og personalekonsulenter samt ledere i kommuner og regioner.

  Samarbejdspartner
  KL- Jura og EU
  Forløb tilpasset arbejdspladsen
  Gem som favorit

  Vil du vide mere?

  Kontakt os i dag