NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Tilbage til fremtiden: Hvordan kommer I videre efter corona?

I disse dage og uger vender mange kommunalt ansatte tilbage til en mere almindelig hverdag efter en lang coronaperiode. Og når den første glæde over gensynet med kollegaerne har lagt sig, vil det mange steder være godt givet ud at gøre status over, hvad coronaperioden har betydet for vores måder at arbejde og samarbejde på.

Hvordan skal vi tilrettelægge arbejdsdagen, hvordan genopliver vi relationen til kollegaer, chefer og medarbejdere, og er der overhovedet stadig liv i det tværfaglige samarbejde? Det er nogle af de spørgsmål, som mange ledere og medarbejdere møder ind til nu, hvor langt de fleste er ved at være tilbage på kontoret efter en lang coronanedlukning. Hos Komponent begyndte vi allerede i foråret at få de første henvendelser fra ledere og chefer, der efterspurgte tema- og inspirationsdage med fokus på at identificere og udvikle nye måder at lede, arbejde og samarbejde på efter corona.

– Når vi vender tilbage på arbejdspladsen, skal vi igen til at være en del af et socialt og fagligt arbejdsfællesskab. Vi skal op i gear og igen vænne os til bl.a. storrumskontoret med mange gode snakke og mange forstyrrelser. Det betyder, at vi skal have udviklet eller måske genopdaget nogle måder at samarbejde på, som fungerer for både den enkelte og for organisationen. Her kan vi vælge at se coronaperioden som en anledning til kigge vores måder at arbejde på efter i sømmene for at finde ud af, hvordan vi gør tingene endnu bedre i fremtiden, siger Hanne Lykke, der er chefkonsulent hos Komponent med fokus på Teknik og Miljø og ledelse.

Sådan gør andre kommuner #1

I det nordjyske har en kommune inviteret alle ansatte i Teknik og Miljø til inspirationsdag for at få kickstartet et fællesfagligt ’VI’ med kerneopgave og borgerne i centrum. I samarbejde med Komponent har kommunen tilrettelagt en dag, hvor de bedste individuelle erfaringer oversættes og gøres til et kollektivt erfaringsgrundlag, som der kan arbejdes videre på.

Kickstart det tværfaglige samarbejde

For mange har corona medført en hverdag uden fysisk samvær med kollegaer og borgere. Kontakten har været via onlinemøder, telefon, sms’er osv. For nogle har det været et bespænd for det koordinerende samarbejde på tværs af fagområder, da mange normale strukturer er brudt – og måske især, hvis kendskabet til kollegaerne på andre fagområder er begrænset. Det fortæller Lene Hausted, der er chefkonsulent hos Komponent med fokus på det specialiserede område for børn og unge.

– Mange kommuner har arbejdet fokuseret på at styrke den helhedsorienterede indsats gennem flere år. Det er vores indtryk i Komponent, at de mange omstillinger, som Corona har medført, har haft en pris for det koordinerede og helhedsorienterede samarbejde, da der helt naturligt har været en tendens til at holde fokus på egne fagområder under coronanedlukningen. Derfor er det vigtigt at få genetableret og styrket samarbejdet på tværs i kommunen til gavn for kerneopgaven og til gavn for borgeren, siger Lene Hausted.

Sådan gør andre kommuner #2

En nordsjællandsk kommune har bestilt et forløb, der over tre halve dage skal bidrage til at kickstarte det gode tværfaglige samarbejde i den kommunale ungeindsats, de havde udviklet inden corona. Fokus er især på relationel kapacitet, på at skabe fælles viden og indsigt i hinandens faglige perspektiver og sprog samt at arbejde med én tværfaglig handleplan for de unge.  Komponent skal undervise og facilitere processen frem imod, at kommunen igen styrker den helhedsorienterede indsats.

Genfind tiden og overskuddet til god ledelse

Perioden med corona har været krævende for medarbejderne, men i lige så høj grad for ledere, chefer og direktører, som nu kan have behov for tid, ro og fokus til at samle op på erfaringerne efter corona og genskabe overskuddet og kontakten til medarbejderne.

–  Det er mit indtryk, at tiden er ved at være moden til for alvor igen at begynde at tale om og arbejde med ledelse i kommunerne. Det kan både være i forhold til, hvordan man genfinder sin rolle som leder, hvordan man finder overskuddet til at drive nye initiativer, hvordan chefsamarbejdet revitaliseres eller måske, hvordan man overhovedet kommer godt i gang, hvis man er ny leder og måske aldrig rigtig har nået at have en hverdag med sine medarbejdere, siger Per Møller Janniche, der er chefkonsulent med fokus på ledelsesudvikling i Komponent. 

Sådan gør andre kommuner #3

Direktionen i en vestsjællandsk kommune ville inkludere chefer og ledere i en prioritering af de mange erfaringer, som var gjort under Corona. Komponent faciliterede direktionens dialoger frem til deres prioritering af temaer, som de ønskede at fastholde på kommunalt niveau. 

Kontakt os og hør, hvad Komponent kan gøre for jer

Vil du også vide mere om, hvordan Komponent kan understøtte dig og dine kollegaer eller medarbejdere i at vende styrkede tilbage efter corona? Vi udvikler og faciliterer f.eks. individuel coaching og sparring, temadage, webinarer og mentortræning, kontakt os og hør mere om mulighederne for et skræddersyet forløb tilpasset netop jeres konkrete udfordringer og potentialer.