NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Skab et fælles fundament til opsporing af kritisk sygdom

Sæt spot på tidlig opsporing og sørg for, at I alle kender til arbejdet med ABCDE-principperne. Temadagen giver et fælles afsæt, når I skal forebygge indlæggelser og forværring af nyopstået sygdom.

Med denne faglige temadag får I et fælles vdensgrundlag, så alle faggrupper arbejder ud fra samme fundament, når der skal tages stilling til interventioner med henblik på at forebygge indlæggelser og forværring af nyopstået sygdom hos borgere tllknyttet jeres organisation.

En fælles forståelse for basal observation kan betyde bedre kommunikation de forskelige faggrupper imellem, være med til at generere et bedre samarbejde og samtidig øge det generelle kompetenceniveau hos medarbejderne. I sidste ende vil den fælles kompetenceudvikling kunne betyde færre alvorligt syge og indlæggelseskrævende borgere.

Indhold

Dagen er tænkt som en kort temadag på fem timer, som afholdes i jeres organisation for ca. 25 medarbejdere. Der vil forud for dagen være en dialog med ledelsen, så dagen tager udgangspunkt i netop jeres instrukser på området. På den måde bliver den nye viden om basale observationer relateret direkte til den hverdag, medarbejderne står i.

Temadagen kan evt. planlægges, så den afholdes midt på dagen, f.eks. kl. 12-17, således at personale, der også arbejder om aftenen og natten, kan deltage. Tidspunktet kan naturligvis tilpasses jeres særlige behov.

På selve dagen sætter vi først og fremmest fokus på ABCDE-principperne - hvad dækker de over, hvad skal man klinisk vurdere, og hvilke muligheder er der for objektive målinger?
Underviserne, der alle er erfarne skadestue- eller akutsygeplejerske, vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler, som deltagerne selv skal arbejde med. Endvidere vil temadagen klæde medarbejderne på til at forstå, hvornår de skal reagere på f.eks. en TOBS eller en EWS score.

Undervisere/ Oplægsholdere

Erfarne skadestuesygeplejersker og sygeplejersker fra kommunale akutteams.

Målgruppe

Personale i ældreplejen, på plejecentre og genoptræningsenheder.

Kontakt os for tilbud.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag