Målgruppe

Temadagene henvender sig primært til medarbejdere i Jobcentrene, der arbejder med flygtninge og indvandrere.

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  21.10.2019 kl. 09:30 - kl. 16:00
Datoer
COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
21.10.2019 kl. 09:30 - kl. 16:00
Pris: 1.895 kr.
OBS: Prisen for kommunale medarbejdere: 1895 kr. Prisen for øvrige aktører: 1995 kr. Priserne er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er økonomisk bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist10.10.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Temadage om flygtninge og indvandrere med psykiske udfordringer

KL og COK inviterer til temadag, som bidrager med viden om, forståelse for og håndtering af flygtninge og indvandrere med psykiske udfordringer.

Formålet med temadagene er at give viden om sygdoms- og sundhedsforståelse i et kulturelt perspektiv med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere. Både de nyankomne og dem, der har været i landet i længere tid.

Temadagene vil både have fokus på det psykiatriske perspektiv såvel som det socialmedicinske perspektiv. Du vil blive undervist af nogle af de førende eksperter på området. Nemlig overlæge og ph. d. Morten Ekstrøm fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri og Professor i Indvandrermedicin, Morten Sodemann fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut på Syddansk Universitet, De vil bl.a. give en teoretisk gennemgang af, hvilke psykiske lidelser der typisk optræder hos flygtninge og indvandrere. Desuden hvordan du, som medarbejder i Jobcentret, bedre kan forstå og imødegå traumatiserede flygtninge og indvandreres overbevisninger og psykiske udfordringer, så du bedst muligt kan støtte op om målgruppen.

Endeligt vil du på temadagen få en introduktion til hovedkonklusionerne af den nye undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for udsatte og traumatiserede flygtninge i de nordiske lande, samt indblik i konkrete metoder fra Business Training (inklusion af udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet) v. programansvarlig projektleder Maja Gammelgaard, Dansk flygtningehjælp Integration.

Undervisningsformen vil være en blanding af oplæg og drøftelse i plenum.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:30
  Ankomst – kaffe og let morgenmad
  Der vil i løbet af dagen være indlagt naturlige pauser.
 • 10:00
  Velkomst og introduktion til dagens program ved KL
 • 10:10
  Tema: Det psykiatriske perspektiv
  v. overlæge og ph.d. Morten Ekstrøm, CTP
 • Traumerelaterede psykiske lidelser og behandling af traumatiserede flygtninge og indvandrere
 • Kulturmødet med flygtninge- og indvandrere med fysiske og psykiske lidelser
 • Hvordan kan jeg som sagsbehandler støtte op om traumatiserede flygtninge og indvandrere?
 • 12:10
  Frokost
 • 13:00
  Tema: Beskæftigelsesrettede metoder
  v. programansvarlig projektleder Maja Gammelgaard, Dansk flygtningehjælp Integration
 • Introduktion til hovedkonklusionerne af den nye undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for udsatte og traumatiserede flygtninge i de nordiske lande
  (inklusion af udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet)
 • Indblik i konkrete metoder og resultater fra Business Training (inklusion af udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet)
 • 14:00
  Tema: Det socialmedicinske perspektiv
  v. professor og speciallæge Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk klinik, OUH
 • Et opgør med etniske smerter
 • Introduktion til relationsarbejde
 • Metoder til at forstå hvad det reelle problem er og til at turde stille de svære spørgsmål
 • 15:50
  Afrunding
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er