Målgruppe

Temadagen henvender sig til dig, der sidder som medarbejder eller konsulent i en udbuds- og indkøbsfunktion, i en økonomifunktion eller på et fagområde, som beskæftiger sig med indkøb.
Temadagen henvender sig også til dig, der sidder som institutionsleder med dagligt budgetansvar, herunder ansvar for den måde, der løbende købes ind på.
Temadagen henvender sig derudover til ansatte i stat, regioner og forsyningsselskaber m.v., der har ansvaret for at bidrage til, at såvel egne aftaler – eller aftaler indgået via SKI – faktisk bliver anvendt.

Kursusdatoer
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Temadag om udbud og indkøb: Aftaler, der virker!
  26.05.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Datoer
COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
Temadag om udbud og indkøb: Aftaler, der virker!
26.05.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 2.600 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, samt forplejning Faktura sendes efter fristens udløb. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist28.04.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Temadag om udbud og indkøb: Aftaler, der virker!

Sikrer du at kommunens indkøbsaftaler anvendes mest optimalt? Kom og hør, hvordan du kan gøre en (endnu større) forskel og få viden om øget compliance og indkøbsflow.

Baggrund
Kommunernes organisering af indkøbsarbejdet spiller en vigtig rolle for visionen om at gennemføre mere effektive kommunale indkøb, og de centrale indkøbsenheder er også blevet styrket i de senere år, hvilket har bidraget til bedre indkøbsaftaler. Selvom der er taget vigtige skridt på vej mod en øget professionalisering af de kommunale indkøb, er der dog fortsat plads til forbedringer.

Som medarbejder eller konsulent i den kommunale indkøbsafdeling skal du kontinuerligt være med til at sikre, at de indgåede indkøbsaftaler anvendes, også helt ude i institutionerne. Men hvordan sikrer du det? Og hvordan kan du være med til at skabe en forståelse for, at indkøbsaftalerne skaber mere velfærd for kommunen som helhed? Kan E-handel skabe en øget compliance? Og hvordan kan du anvende data om indkøb som redskab til at professionalisere det samlede indkøbsflow?

Det kan også være, du sidder i en de mange kommunale institutioner, hvor indkøbsaftalerne måske til tider kan føles som langt væk fra din dagligdag. Men hvorfor er det vigtigt, at du anvender kommunens indkøbsaftaler? Og hvad betyder det egentlig, når indkøbsafdelingen taler om, at vi skal øge compliance?

Indhold og udbytte
Med temadagen sætter vi særligt spot på, hvordan du kan være med til at sikre, at indkøbsaftalerne faktisk bliver anvendt – hvad enten du sidder som medarbejder eller konsulent i den centrale indkøbsenhed eller som leder i en institution. Det er et arbejde, der både kræver dialog, samarbejde på tværs, ændring af gældende kultur og praksis - og ikke mindst opbakning fra den centrale ledelse og det politiske niveau.

Gennem praksisnære oplæg og drøftelser på tværs får du viden om og inspiration til arbejdet med at sikre en højere compliance, herunder viden om:

 • Implementering og forankring af indgåede aftaler
 • Daglig anvendelse af aftalerne: E-handel contra andre bestillingsprocedurer
 • Værktøjer til at sikre controlling og dialog med leverandørerne
 • Måling af compliance og opfølgning
 • Hvordan kan indkøbsadfærden ændres?

Derudover lærer du forskellige måder at organisere det samlede arbejde med indkøb på, så du kan understøtte ønsket om professionalisering på området.

Undervisere/ Oplægsholdere

Adam Hey er hovedunderviser på forløbet, og har 15 års erfaring som afdelingschef i Udbuds- og Indkøbsafdelingen i Frederiksberg Kommune.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Ankomst kaffe/te/brød
 • 09:30
  Velkomst, introduktion og kort præsentationsrunde v/COK og Adam Hey (AH)
 • 09:45
  Professionalisering af offentlige indkøb! v/AH
  Hvorfor er der behov for større fokus på implementering og anvendelse af indgåede aftaler?

  Udbud, bedre priser og fastholdelse af kvaliteten er fortsat afgørende, men ved et 360-graders view på indkøbsområdet, er der plads til forbedringer, når det gælder de indgåede aftalers faktiske anvendelse (compliance)
 • 10:15
  Implementering af kontrakter – hvordan? v/AH
  En kommune har typisk langt over 100 kontrakter på varer og tjenester, og derudover et langt højere antal leverandører. Hvordan kan leverandørerne forpligtes til at bidrage til bedre implementering og dermed professionalisering af indkøbsområdet?

  Et godt forløb forudsætter afstemte forventninger samt en tæt dialog mellem slutbruger og den ansvarlige kontaktperson hos leverandøren. Adam Hey giver sit bud på, hvordan et godt forløb kan sikres.
 • 11:00
  Pause
 • 11:10
  Gruppearbejde v/AH
  Hver kommune - sine udfordringer, også på indkøbsområdet. Og så er der alligevel en række fællestræk og udfordringer!

  Gruppearbejde: Hver gruppe identificerer tre barrierer for, at de indgåede aftaler bliver anvendt og brugt i praksis.
 • 12:00
  Frokost
 • 12:40
  Dataunderstøttelse af indkøbsfunktionen v/CEO Lars Peter Petersen, MIA data
  Ved indkøb registreres en række data vedr. mængder, priser og logistik. Hvordan kan disse data benyttes, når det gælder om at professionalisere det samlede indkøbsflow?

  Indkøbsanalyser, graden af e-handel samt compliancemålinger er blot nogle af de digitale tilgange, som i stigende grad benyttes på indkøbsområdet - hvad drejer det sig om og hvordan kan disse oplysninger benyttes?
 • 13:10
  Compliance og e-handel i Viborg Kommune v/Udbuds- og Indkøbschef Tina Bjørnholdt, Viborg Kommune
  Hvordan kan professionaliseringen gribes an, når det specielt gælder indkøb på kommunens institutioner?

  Viborg Kommune har sat særligt fokus på e-handel og øget compliance - hvordan er det grebet an og virker det?
 • 13:50
  Indkøb – en kulturændring? v/AH
  Er bedre aftalebenyttelse blot et spørgsmål om organisatoriske og ledelsesmæssige tiltag? Eller er der også brug for en kulturændring?

  De borgernære ydelser, normeringer og kvalitet er centrale på rækken af institutioner - og det er samtidig her, at langt de fleste daglige indkøb finder sted. Men er disse indkøb altid tilrettelagt optimalt?
 • 14:30
  Pause
 • 14:40
  Den gode kontraktdialog og -styring v/Udbuds- og indkøbschef Anette Juhl, Århus Kommune
  Kontraktdialog eller kontraktstyring er en nødvendig del af samspillet mellem ordregiver (kommunen) og leverandøren, men hvordan kan denne dialog bidrage til at optimere kontrakten?

  En kontrakt strækker sig typisk over tre-fire år, og der kan i den periode opstå en række forhold, der betyder, at de to kontraktparter skal løse udfordringer og/eller justere samarbejdet. Hvem deltager i dialogen og hvordan formaliseres samarbejdet?
 • 15:20
  Gruppearbejde v/AH
  "Aftaler - der virker!" på én dag, men hvad nu? Dagens program skal inspirere og sætte tanker i gang, men hvordan omsættes tanker til handling?

  Gruppearbejde: Hver gruppe opstiller tre ideer, som kan realiseres i egen organisation med sigte på, at indgåede aftaler i højere grad bliver anvendt. Både kort og langsigtede tiltag kan tænkes med!
 • 15:50
  Opsamling og afslutning v/AH
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er