COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Temadag om udbud og indkøb: Aftaler, der virker!

Sikrer du at kommunens indkøbsaftaler anvendes mest optimalt? Kom og hør, hvordan du kan gøre en (endnu større) forskel og få viden om øget compliance og indkøbsflow.

Baggrund
Kommunernes organisering af indkøbsarbejdet spiller en vigtig rolle for visionen om at gennemføre mere effektive kommunale indkøb, og de centrale indkøbsenheder er også blevet styrket i de senere år, hvilket har bidraget til bedre indkøbsaftaler. Selvom der er taget vigtige skridt på vej mod en øget professionalisering af de kommunale indkøb, er der dog fortsat plads til forbedringer.

Som medarbejder eller konsulent i den kommunale indkøbsafdeling skal du kontinuerligt være med til at sikre, at de indgåede indkøbsaftaler anvendes, også helt ude i institutionerne. Men hvordan sikrer du det? Og hvordan kan du være med til at skabe en forståelse for, at indkøbsaftalerne skaber mere velfærd for kommunen som helhed? Kan E-handel skabe en øget compliance? Og hvordan kan du anvende data om indkøb som redskab til at professionalisere det samlede indkøbsflow?

Det kan også være, du sidder i en de mange kommunale institutioner, hvor indkøbsaftalerne måske til tider kan føles som langt væk fra din dagligdag. Men hvorfor er det vigtigt, at du anvender kommunens indkøbsaftaler? Og hvad betyder det egentlig, når indkøbsafdelingen taler om, at vi skal øge compliance?

Indhold og udbytte
Med temadagen sætter vi særligt spot på, hvordan du kan være med til at sikre, at indkøbsaftalerne faktisk bliver anvendt – hvad enten du sidder som medarbejder eller konsulent i den centrale indkøbsenhed eller som leder i en institution. Det er et arbejde, der både kræver dialog, samarbejde på tværs, ændring af gældende kultur og praksis - og ikke mindst opbakning fra den centrale ledelse og det politiske niveau.

Gennem praksisnære oplæg og drøftelser på tværs får du viden om og inspiration til arbejdet med at sikre en højere compliance, herunder viden om:

  • Implementering og forankring af indgåede aftaler
  • Daglig anvendelse af aftalerne: E-handel contra andre bestillingsprocedurer
  • Værktøjer til at sikre controlling og dialog med leverandørerne
  • Måling af compliance og opfølgning
  • Hvordan kan indkøbsadfærden ændres?

Derudover lærer du forskellige måder at organisere det samlede arbejde med indkøb på, så du kan understøtte ønsket om professionalisering på området.

Undervisere/ Oplægsholdere

Adam Hey er hovedunderviser på forløbet, og har 15 års erfaring som afdelingschef i Udbuds- og Indkøbsafdelingen i Frederiksberg Kommune.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til dig, der sidder som medarbejder eller konsulent i en udbuds- og indkøbsfunktion, i en økonomifunktion eller på et fagområde, som beskæftiger sig med indkøb.
Temadagen henvender sig også til dig, der sidder som institutionsleder med dagligt budgetansvar, herunder ansvar for den måde, der løbende købes ind på.
Temadagen henvender sig derudover til ansatte i stat, regioner og forsyningsselskaber m.v., der har ansvaret for at bidrage til, at såvel egne aftaler – eller aftaler indgået via SKI – faktisk bliver anvendt.

Kursusdatoer
  • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
    Temadag om udbud og indkøb: Aftaler, der virker!
    11.11.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Temadag om udbud og indkøb: Aftaler, der virker!
11.11.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 2.600 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, samt forplejning Faktura sendes efter fristens udløb. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist14.10.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er