COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Temadag om tildelingsmodeller på folkeskoleområdet

På denne temadag om tildelingsmodeller folder vi paletten af dilemmaer ud.

Hvordan kan tildelingsmodeller se ud? Hvilke greb findes og hvordan beslutter man sig for hvilke beregningskriterier, der skal være de bærende i modellen? Hvilke fordele og ulemper er der i de forskellige greb, og hvordan kan man se dem ud fra forskellige perspektiver? Hvilken adfærd forventes de at tilskynde til for skolelederne? Hvordan påvirker modellen i øvrigt ledelsesrummet på skolen? Og hvordan påvirkes læring på den ene side og omkostningseffektivitet på den anden?
Dertil knytter der sig særlige overvejelser til beslutningsprocesserne, både politisk og administrativt, når tildelingsmodellen skal skiftes ud med en ny eller ændret model. Derfor ser vi også på, hvordan en proces for en ny tildelingsmodel kan tilrettelægges så den opleves som fair og legitim for de parter, den berører.

Hvad skal en tildelingsmodel på skoleområdet kunne?

  • den skal understøtte den udvikling politikerne ønsker for området uden for store utilsigtede bivirkninger,
  • den skal være "retfærdig", så ingen føler sig snydt, og sidst, men ikke mindst
  • den skal være gennemskuelig og ikke for kompliceret.

Det lyder nemt – nærmest som et matematisk kinder-æg lige til at tage ned af hylden - men det er ret svært! Og der skal træffes mange valg i forbindelse med vedtagelsen af ny tildelingsmodel – eller ændring af den eksisterende.

For tildelingsmodeller er ikke bare matematik – det er også i høj grad politik – og det er fuld af dilemmaer. Kan man tale om en højere objektiv retfærdighed i måden man tildeler skolers budgetter på, eller vil det ikke altid afhænge af øjnene der ser

Hvad får du ud af dagen:

  • Indblik i tildelingsmodeller – hvad kan de, fordele og ulemper ud fra forskellige perspektiver
  • Inspiration til hvordan en proces med en ny tildelingsmodel kan tilrettelægges
  • Indblik i dilemmaerne i tildelingsmodeller og svar på, hvorfor en tildelingsmodel aldrig kan blive fuldstændig retfærdig
Undervisere/ Oplægsholdere

Tovholder og kursusleder Janne Sørensen er KLK specialkonsulent indenfor arbejdsområde økonomi på skoler, dagtilbud og uddannelse.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til alle, som arbejder med design og udvikling af ressourcetildelingsmodeller på folkeskoleområdet. Det gælder primært skolechefer, skolekonsulenter, økonomichefer og økonomikonsulenter (som har styringsopgaver på skoleområdet).
Dertil er dagen yderst relevant for skoleledere og øvrige ledere på skolerne (fx administrative ledere), som har brug for en bedre indsigt i modellernes tildelingskriterier samt en forståelse for de ’politiske’ valg, der også er indeholdt i tildelingsmodellerne.

Samarbejdspartner
KL’s Konsulentvirksomhed (KLK)
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er