Målgruppe

Målgruppen er ledere og medarbejdere i skole, dagtilbud, SFO, specialskoler, dagbehandlingstilbud og i PPR som arbejder med håndtering af konflikter for børn og unge, der ikke er anbragte. Andre faggrupper med interesse i emnet er også velkomne.

Gem som favorit

Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud

En temadag om magt, afmagt, lovlig nødværge og konflikthåndtering i skole og dagtilbud.

Alle ansatte i skole- og dagtilbud oplever konfliktsituationer med børn. Det kan være barnet, som ikke vil have jakke på udenfor en kold vinterdag eller et barn eller ung som er udadreagerende med spark, slag og verbale udfald. Det stiller personalet i et dilemma mellem magt og omsorg.
På børneområdet findes der ikke detaljerede regler om magtanvendelse, og det efterlader lærer og pædagoger i en vanskelig situation, når rammerne for udførelsen af arbejdet ikke helt modsvares af de forventninger, der er til opgaveløsningen. I tilspidsede situationer må personalet derfor selv løse opgaver med urolige eller udadreagerende børn uden ofte helt at kende grænserne for, hvilke handlinger, der er tilladte, og hvilke, der er ulovlige.

Det vil COK med denne temadag forsøge at imødekomme. Gennem juridiske og pædagogiske briller har du nu mulighed for sammen med dine kollegaer at blive klogere på, hvad du må og ikke må rent juridisk, samt få inspiration til nye løsningsmodeller og strategier i situationer med udadreagerende børn.

NÅR JURA OG PÆDAGOGIK MØDER HINANDEN

Undervisere/ Oplægsholdere

Anita Klindt, jurist med mere end 15 års erfaring inden for socialområdet vil om formiddagen gennemgå de bestemmelser, der er med til både at afgrænse og definere den lovlige handling, når du skal forholde dig til et barn, der kan være til fare for sig selv og omgivelserne. Anita giver et indblik i reglerne, der kan komme i brug, hvis en konflikt har ført til brug af magt og udforsker, hvor grænsen mellem magt og nødværge går ud fra en række konkrete eksempler på magtanvendelser.

Marianne Schøler, Chefpsykolog i UngLiv.dk vil efter frokost se på magt og afmagt ud fra et pædagogisk perspektiv. Hun vil give et udviklingspsykologisk indblik i sårbare og udsatte børn og unges problematiske adfærd, herunder moderne tiders konfliktadfærd (Mobil, internet m.v.). Derudover vil Marianne præsentere nogle konkrete og let anvendelige redskaber til konflikthåndtering og konfliktforståelse på nye måder.

Vi glæder os til at se dig og dine kollegaer til en lærerig dag.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er