Målgruppe

Denne temadag henvender sig til alle medarbejdere, der beskæftiger sig med driften af det støttede byggeri.

Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
  12.09.2019 kl. 08:30 - kl. 15:30
Datoer
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
12.09.2019 kl. 08:30 - kl. 15:30
Pris: 3.575 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist05.08.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Temadag: Alment byggeri – nye regler om grundkapital lån, arealer i støttede boliger og opfølgning på effektivisering samt Landsbyggefonden

- opbygning, støttemuligheder og platforme

På denne temadag er fokus rettet mod de nye regler om grundkapital lån til familieboliger, opgørelse af arealer i støttet byggeri (generelt), og opfølgning på effektivisering af den almene sektor.

Ved årsskiftet trådte der nye regler i kraft om størrelsen på grundkapital lån til nye almene boliger. Der blev i den forbindelse ændret på nogle få bestemmelser i støttebekendtgørelsen om opgørelsen af støttede arealer. Dette har givet anledning til mange spørgsmål, og derfor tages emnet op.
Effektivitet i den almene sektor er et emne, der fortsat er fokus på, og det som særligt er emnet på kurset, er hvorledes boligorganisationen forventes at dokumentere sin effektivitet og egenkontrol.

Kursets anden del handler om Landsbyggefondens virke med indbetalinger og støtte (fondens udgifter). Landsbyggefondens portaler med regnskabsdatabasen og almenstyringsdialog præsenteres Det samme gælder de værktøjer og platforme, som også er en del af fondens virksomhed.

De gældende styringsrapporter gennemgås. De nuværende styringsrapporter blev introduceret på portalen i 2017, og anvendes nu af alle boligorganisationer. Der lægges vægt på indholdet og anvendelsesmulighederne af styringsrapporter og sammenhængen med fondes øvrige databaser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Gennemgående undervisere er konsulent Inge-Lis Kalum Schou, Humlebæk og konsulent Rasmus Kofoed, Landsbyggefonden.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Velkomst og kaffe
 • 09:00
  Formiddagsprogram
  1. Grundkapital lån i almene familieboliger
  - regler for ydelsen af grundkapital lån
  - udløb og indfrielse af grundkapital lån

  2. Støttede arealer
  - Støttede boligarealer (og andel af gangareal)
  - fælles boligareal
  - fælleslokale
  - drift af fælles boligareal og fælleslokale
  - udlejning af fælleslokale
  - ændring af fælleslokale til boligformål eller nedlæggelse af areal


  3. Effektivitet og egenkontrol i almene boligorganisationer
  - mål for udvikling af driftsudgifter
  - dokumentation
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Eftermiddagsprogram
  1. Landsbyggefondens opbygning
  - Indbetalinger
  - Ministeriets analyse af fondens økonomi

  2. Landsbyggefondens støtteordninger
  - Kapitaltilførsel
  - Renoveringsstøtte
  - Andre støtteordninger, herunder til nedrivning

  3. Landsbyggefondens analyseafdeling
  - Regnskabsdatabase
  - Tvillingeværktøj
  - Almenstyringsdialog og effektivitetstal
  - Temaundersøgelser
  - Regnskabsgennemgang
  - Vejledende udtalelser
 • 15:30
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er