Målgruppe

Denne temadag henvender sig til alle medarbejdere, der beskæftiger sig med driften af det støttede byggeri.

Gem som favorit

Temadag: Alment byggeri – nye regler i lovgivningen og Landsbyggefonden

- opbygning, støttemuligheder og platforme

DER ER STADIG FÅ LEDIGE PLADSER PÅ KURSET.

På denne temadag er fokus rettet mod de nye regler om grundkapital lån til familieboliger, opgørelse af arealer i støttet byggeri (generelt), og opfølgning på effektivisering af den almene sektor.

Ved årsskiftet trådte der nye regler i kraft om størrelsen på grundkapital lån til nye almene boliger. Der blev i den forbindelse ændret på nogle få bestemmelser i støttebekendtgørelsen om opgørelsen af støttede arealer. Dette har givet anledning til mange spørgsmål, og derfor tages emnet op.
Effektivitet i den almene sektor er et emne, der fortsat er fokus på, og det som særligt er emnet på kurset, er hvorledes boligorganisationen forventes at dokumentere sin effektivitet og egenkontrol.

Kursets anden del handler om Landsbyggefondens virke med indbetalinger og støtte (fondens udgifter). Landsbyggefondens portaler med regnskabsdatabasen og almenstyringsdialog præsenteres Det samme gælder de værktøjer og platforme, som også er en del af fondens virksomhed.

De gældende styringsrapporter gennemgås. De nuværende styringsrapporter blev introduceret på portalen i 2017, og anvendes nu af alle boligorganisationer. Der lægges vægt på indholdet og anvendelsesmulighederne af styringsrapporter og sammenhængen med fondes øvrige databaser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Gennemgående undervisere er konsulent Inge-Lis Kalum Schou, Humlebæk og konsulent Rasmus Kofoed, Landsbyggefonden.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er