Målgruppe

Denne temadag henvender sig til alle medarbejdere, der beskæftiger sig med driften af det støttede byggeri.

Kursusdatoer
 • Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
  10.09.2020 kl. 08:30 - kl. 15:30
Datoer
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
10.09.2020 kl. 08:30 - kl. 15:30
Pris: 3.595 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist07.08.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Temadag: Alment byggeri – nye regler om samarbejde med privat part

hvornår er det muligt, hvilke krav stilles, kommunens gennemgang og godkendelse samt Landsbyggefonden
- opbygning, støttemuligheder og platforme

På denne temadag er fokus rettet mod de nye regler om samarbejde med privat part om opførelse af almene boliger. Der lægges især vægt på at gennemgå og belyse, hvornår reglerne kan anvendes, og hvornår det kan tænkes at være en fordel for bygherren at overlade ansvaret til en privat part. Hovedpointerne er nødvendighed og unødvendig risiko. De øvrige betingelser, herunder krav til overdragelsesdokumenter vil også blive præsenteret og gennemgået.

Kursets anden del handler om Landsbyggefondens virke med indbetalinger og støtte (fondens udgifter). Landsbyggefondens portaler med regnskabsdatabasen og almenstyringsdialog præsenteres. Det samme gælder de værktøjer og platforme, som også er en del af fondens virksomhed. Fondens nyeste platforme og værktøjer og de muligheder der foreligger i disse er således en del af temadagen.

De gældende styringsrapporter gennemgås. Der lægges vægt på indholdet og anvendelsesmulighederne af styringsrapporter og sammenhængen med fondes øvrige databaser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Gennemgående undervisere er konsulent Inge-Lis Kalum Schou, Humlebæk og konsulent Rasmus Kofoed, Landsbyggefonden.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Velkomst og kaffe
 • 09:00
  Formiddagsprogram
  1. Bygherreopgaver ved almene boliger
  - støtteregler i almenboligloven mv.
  - Generelt om udbudsregler mv.

  2. samarbejde med privat part
  - Almenboliglovens krav, nødvendighed og unødig risiko
  - Opdeling af anskaffelsessum
  - Den private parts honorar
  - Sikring af udbud og aftaler efter AB og ABR
  - Overskridelser af maksimumsbeløb
  - Sikkerhedsstillelse og forsikring
  - Tinglysning af aftaler
  - Den kommunale godkendelse efter støttebekendtgørelsens § 24
  - Aftalegrundlaget
  - Afslag på godkendelse af ansøgninger
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Eftermiddagsprogram
  1. Landsbyggefondens opbygning
  - Indbetalinger
  - Ministeriets analyse af fondens økonomi

  2. Landsbyggefondens støtteordninger
  - Kapitaltilførsel
  - Renoveringsstøtte
  - Andre støtteordninger, herunder til nedrivning

  3. Landsbyggefondens analyseafdeling
  - Regnskabsdatabase
  - Tvillingeværktøj
  - Almenstyringsdialog og effektivitetstal
  - Temaundersøgelser
  - Regnskabsgennemgang
  - Vejledende udtalelser
 • 15:30
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er