Målgruppe

Sagsbehandlere til støttet byggeri samt kommunale og almene bygherrer, der ansøger om støttet byggeri.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Tema-eftermiddag: Skema ABC indhold og forståelse

Savner du indsigt i og overblik over ABC-skemaet til at søge og give støtte efter almenboliglovens §115? Så kom og få det her, hvor vi dykker ned i oplysninger, støttebeløb og økonomi.

I de senere år har omfanget af nyt støttet byggeri med tilsagn efter almenboliglovens § 115 været stigende. Samtidig har der været gennemført en række ændringer i reglerne herunder ikke mindst det differentierede grundkapital lån for almene familieboliger. COK holder derfor en tema-eftermiddag om, hvordan du søger og giver tilsagn til støttet byggeri.

Eftermiddagen byder på en kort gennemgang af, hvordan kommunen kan behandle og godkende skema ABC. Vi lægger særligt vægt på, hvad skemaet indeholder, hvad de oplysninger, der skal gives, betyder, og hvordan bygherrens oplysninger om boligantal, andel af fælles boligareal og fælleslokaler behandles. Derudover vil vi se nærmere på, hvordan maksimumsbeløbet beregnes af BOSSINF støtte og gennemgå anlægsøkonomiens og driftsbudgettets poster.

Eftermiddagen består af en blanding af oplæg, konkrete eksempler og drøftelser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Konsulent Inge-Lis Kalum Schou. Inge-Lis Kalum er en erfaren underviser og cand.jur med ekspertise i støtte og drift af almene boliger og andet støttet byggeri. Derudover har hun skrevet og redigerer Håndbog om støttet boligbyggeri og Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er