Målgruppe

Medarbejdere med administrative funktioner, som lægesekretærer, der ønsker en øget teknologiforståelse og digitalt mind-set.

Gem som favorit

Teknologiforståelse og brug af digitale hjælpemidler

Indhold

Forløbet for teknologiforståelse og brug af digitale hjælpemidler tilbyder praksisnær og aktuelle metoder indenfor digital mind-set, teknologisk handleevne og designprocesser. Du får mulighed for at afprøve aktuelle digitale værktøjer og hjælpemidler i et laboratorie, såsom VR, Chatbots, skærmløsninger og telepresence teknologier, sensorer og bud på digitale hjem, der understøtter det nære sundhedsvæsen. Forløbet hviler på 3 vinkler; teknologiforståelse, relationel koordinering og designprocesser.

Gennem forløbet får du:

  • Forståelse og introduktion til nye teknologier og teknologiske muligheder i din organisation
  • Forståelse og understøtte etablering af tværfaglige teams og partnerskaber
  • Fokus på understøttelse af agile og brugerfokuserede designprocesser
  • Løbende understøttelse af emnerne med cases og inspirationer

Efter endt forløb kan du:

  • Navigere og bidrage i en digital virkelighed med en stor portefølje af teknologiske løsninger
  • Aktivt bidrage til din virksomheds digitale transformation og anvendelse af teknologiske løsninger
  • Vurdere og udvælge teorier og modeller om velfærdsteknologi, tværfagligt samarbejde og designprocesser, set i forhold til anvendt praksis i egen organisation
  • Anvende metoder, værktøjer og processer inden for nyere udviklingsmetoder

COK er optaget af at formidle forståelse for sammenspillet mellem anvendelse og praksisnær teknologiforståelse. På forløbet får du en vekselvirkning mellem selv at afprøve en række teknologier i det etablerede teknologilaboratorie og sammenkoble dette til egen praksis.

Forløbet er opbygget som en vekselvirkning mellem fysisk og digital læring, hvor du derfor via COK Online få en række supplerende metodisk og teoretisk materiale, som til sammen danner en brugbar værktøjskasse.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er