Teknik og miljø er en stærk medspiller

Ingen vækst og udvikling uden at teknik og miljø er indover. Og det forpligter at være en aktiv og involverende medspiller med blik for både helheder og den enkelte interessents ønsker. Derfor er nye administrative roller på vej – nye måder at lykkes på som medarbejder, der kræver, at du er i stand til at koble fagjura med relationelle kompetencer. 

Som fremtidens velfærdsmedarbejder bliver du målt på de resultater, du skaber sammen med andre, på den forskel du gør sammen med andre og på dine kompetencer som holdspiller og medspiller både internt i organisationen og som lokalsamfundsaktør. Gennem vores kurser og uddannelser styrker vi de kompetencer og færdigheder, du har brug for til at løfte opgaverne i fremtidens teknik- og miljøforvaltning – med fokus på din praksis og de udfordringer, du oplever i hverdagen.

I menuen herunder finder du vores aktuelle kurser og uddannelser. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Så modtager du altid de aktuelle tilbud om kompetenceudvikling direkte i din indbakke. Tilmeld dig her >>

Byggeri, ejendomsdrift og bolig

Tiden løber ikke fra fagligheden – men du skal kunne mere end det.

Som fagprofessionel byggesagsbehandler, kommunal bygherre eller forvalter af kommunale ejendomme er du lige nu en helt central aktør som fremtidens velfærdsinnovatør. Det er dig, der er i forreste række, når erhvervslivet har brug for de nødvendige myndighedsgodkendelser – og når der skal skabes merværdi gennem en mere effektiv bygningsdrift.

Ejendomsområdet er blevet en central aktør og værdiskaber i den lokale velfærdsdebat. Lige nu står du over for en ændring af byggeloven – uden dog at kende det fulde omfang af loven. Sikkert er det, at det kommer til at betyde store ændringer i forvaltningens opgaveportefølje og helt nye samarbejdspartnere. Måske står du også midt i store organisatoriske omlægninger af ejendomsforvaltningen, hvor der er kommet politisk fokus på kvalitet og serviceoptimering. 

COK følger udviklingen og holder dig ajour med aktuelle kurser og uddannelser der kan styrke de kompetencer, du har brug for til at løfte opgaverne i fremtidens teknik- og miljøforvaltning. Som altid med afsæt i din hverdagspraksis, som gør det muligt at implementere kompetencer og viden med det samme. 

Gå på opdagelse i vores aktuelle aktiviteter, hvor vi bringer ny og nyttig viden i spil. Hvis du savner et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Og er I interesseret i et fælles kompetenceløft på arbejdspladsen, skræddersyr vi også gerne lokale kurser.

Jura og myndighedsforvaltning

Den traditionelle myndighedsrolle udfordres i disse år, hvor der fra politisk side er stort fokus på, at vi er i stand til at indgå i involverende og samskabende alliancer med lokalsamfund, borgere, virksomheder, organisationer m.fl. I denne omstilling kan rollen som myndighedsudøver let fortone sig – hvilket kan få store konsekvenser for kommunen. For ret og pligt er jo ikke forsvundet. Du skal blot kunne mere end din faglighed.

COK sætter derfor fortsat fokus på den juridisk holdbare afgørelse, hvor vi kommer rundt om sagsforberedelse, sagsflow, politiske indstillinger, afgørelser, myndighedspassivitet og håndhævelser uden tab af oplevet god service. Det gør vi,  fordi vi gerne vil medvirke til at kvalificere og udvikle den kommunale opgavevaretagelse med forvaltningsretten som central markør for samspillet mellem borgere og kommune. 

Gå på opdagelse i vores aktuelle aktiviteter, hvor vi bringer ny og nyttig viden i spil. Hvis du savner et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Og er I interesseret i et fælles kompetenceløft på arbejdspladsen, skræddersyr vi også gerne lokale kurser.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er