NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Teamledelse i den offentlige organisation (5 ECTS)

Få værktøjer og praktisk teori til Teamledelse

Kom og få en forståelse for, hvad det betyder at være organiseret som team og få praktisk og teoretisk viden om, hvordan du etablerer, udvikler og leder teams til gavn for opgaveløsningen. Flere opgaver i offentlige organisationer løses i dag i teams inden for og på tværs af organisationen, hvilket gør teamledelse til en kernekompetence.

Formålet med modulet er, at du skal kunne vurdere team som organisationsform og med afsæt heri planlægge og lede de processer, der udvikler teamsamarbejdet med kvalitet og effekt til løsning af kerneopgaven til gavn for borgere og brugere

På modulet får du indsigt i og forståelse for teamledelse i den offentlige organisation, og de muligheder og udfordringer det giver anledning til for den samlede organisation. Vi ser på vigtige bestanddele af et godt teamwork (såsom respekt, antal deltagere, dialog, konflikthåndtering), teamfasemodeller (fx orientering, opbygning af tillid, afklaring af mål, commitment, implementering, høj præstation og fornyelse), samt teamsammensætning. Vi ser særligt på nyere forskning i, hvad der får teams til at præstere bedst muligt, herunder psykologisk tryghed som et vigtigt element i teamets succes og teamets kommunikationsmønstre og kultur. Og vi arbejder med og reflekterer over lederinterventioner, der kan være hensigtsmæssige for at påvirke teamets arbejde i ønsket retning.

Indhold

På modulet får du indsigt i team som organisationsform og bliver klædt på til at planlægge og lede de processer, der udvikler teamsamarbejdet. Modulet er bygget op om følgende temaer:

Teamkoncepter
Forskellige teamkoncepter introduceres i forhold til, hvordan teams kan opbygges og udvikles, og hvad der kan være de vigtigste bestanddele af et godt teamsamarbejde.

Ledelse og rammesætning af processer i et team
Fokus er på lederens arbejde med at rammesætte og udvikle teamet, der kan være hensigtsmæssige for at påvirke teamets arbejde i ønsket retning. Der arbejdes med forskellige ledelsestilgange, herunder lederen som teamcoach.

Teamarbejdsformen i egen organisation
Der sættes fokus er på, hvordan man varetager teamlederrollen i egen organisation med afsæt i organisationens mål og opgaver.

Tilrettelæggelse

Valgmodulet består af 4 undervisningsgange, vejledning i forbindelse med udformning af skriftlig opgave – ca. 5 sider pr. studerende, og en mundtlig eksamen, som tager afsæt i det skriftlige produkt (kombinationsprøve).

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

ECTS
5.00
Målgruppe

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

Kursusdatoer
 • Aalborg - forår 2022:

  Undervisning: 11.1. + 25.1. + 9.2. + 1.3.2022
  Læringsteamdage: 18.1. + 15.1. eller 22.1.2022
  Vejledning: 7.3. + 8.3.2022
  Aflevering: 21.3.2022
  Eksamen: 29.3. + 30.3.2022

  Tilmeldingsfrist: 9.12.2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Underviser på modulet er Hans Ehlert
  Undervisningen foregår i Komponent, Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg - fra kl. 9.00 - 15.00.
  --------------------
 • Aarhus - foråret 2022

  Undervisning: 1.2. + 11.2. + 9.3. + 28.3.2022
  Læringsteamdage: 7.2. + 1.3. + 15.3.2022
  Vejledning: 4.4. + 5.4.2022 - begge dage fra kl. 15.00 - 18.00 og online
  Aflevering: 19.4.2022
  Eksamen: 28.4.2022

  Tilmeldingsfrist: 9.12.2021.
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Undervisningen foregår hos Komponent, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N - fra kl. 9.00 - 15.00

  Underviser på modulet er Jesper Holm.
 • Randers - Forår 2022:

  Undervisning: 3.2. + 7.3. + 30.3. + 6.4.2022
  Læringsteamdage: 9.2. + 15.3. + 26.4.2022
  Vejledning: 4.5.2022
  Aflevering: 19.5.2022
  Eksamen: 30.5.2022

  Tilmeldingsfrist den 9. december 2021.
  Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

  Underviser på modulet er Jesper Holm

  Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
  Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Aalborg - forår 2022:

Undervisning: 11.1. + 25.1. + 9.2. + 1.3.2022
Læringsteamdage: 18.1. + 15.1. eller 22.1.2022
Vejledning: 7.3. + 8.3.2022
Aflevering: 21.3.2022
Eksamen: 29.3. + 30.3.2022

Tilmeldingsfrist: 9.12.2021
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Underviser på modulet er Hans Ehlert
Undervisningen foregår i Komponent, Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg - fra kl. 9.00 - 15.00.
--------------------
Pris: 9.100 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Tilmeldingsfrist09.12.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit