Målgruppe

Uddannelsen er for lærere og pædagoger, der varetager rollen som teamkoordinator - uanset om du har mange års erfaring eller er helt ny i stillingen.

Gem som favorit

Teamkoordinatoruddannelsen

Bliv rustet til at stå i spidsen for teamets arbejde og udvikling med denne uddannelse, der fokuserer på skolens professionelle læringsfællesskaber. Uddannelsen skal hentes hjem i egen kommune.

Indhold

Teamkoordinatoren er ikke en ny rolle. Men med reformens krav om udvikling af professionelle læringsfællesskaber med fokus på elevers læring og trivsel har funktionen aldrig været mere vigtig.

Vi har udviklet en nye uddannelse til dig, der skal stå i spidsen for det professionelle læringsfællesskab. Her får du nyeste viden om teamet som udviklingsplatform, og du lærer helt konkrete metoder til at styrke teamets udviklingsarbejde og dialog med udgangspunkt i kravet om at styrke elevernes læring og trivsel.

Teamkoordinatoruddannelsen er designet med udgangspunkt i de udviklingsbehov, COK har mødt i arbejdet med omkring 1.500 teamkoordinatorer fordelt over hele landet. Uddannelsen består af fem uddannelsesdage med webmøder, forberedende aktiviteter og refleksionsopgaver indbygget mellem dagene.

Teamkoordinatoruddannelsen bygger på fire hovedområder:

Teamet som professionelt læringsfællesskab: Der sættes fokus på teamet som en udviklingsplatform, et professionelt lærende team, der med udgangspunkt i arbejdet med elevernes læring og trivsel har fokus på egen og fælles professionelle praksis. Deltageren modtager teknikker og refleksiv brug af feedback og evalueringsmetoder.

Ligeværdig og anerkendende kommunikation:
Deltageren bliver klædt på med redskaber og værktøjer til at kunne angive en ligeværdig og anerkendende tone i teamet, der er grundlæggende for et succesfuldt samarbejde. Deltagerne får forståelse for forandringsreaktioner og behov.

Mødeledelse, herunder projekt og procesledelse: Deltageren modtager metoder og modeller til at strukturere og styre møder og processer og fastholde teamets fælles beslutninger. Deltageren bliver rustet til at gå forrest i en længerevarende udviklingsproces og skabe retning og engagement i aktørernes arbejde. Deltageren arbejder med begreber som uformel og formel magt og mandat.

Teamets data- og forskningsinformerede og målstyrede arbejde: Deltageren bliver rustet til at arbejde med pædagogisk data og får forskellige modeller til behandling af data og samarbejdet omkring data.

Teamkoordinatoruddannelsen er en praksisnær uddannelse, som giver deltagerne mulighed for at arbejde direkte med opgaver og processer fra egen praksis og på den baggrund bidrage med værdiskabelse og forandring i forhold til praksis på egen skole.

Baggrund
Folkeskolereformen indebærer, at der skal være høje forventninger til alle børn som afsæt for at sikre, at alle børn får muligheden for at udvikle sig så meget de kan. Undervisningen skal tilrettelægges med afsæt i læringsmål, således at undervisning og udvikling af læringsmiljøer fremover skal være målstyret og forskningsinformeret. Vi har et fælles ansvar for, at alle elever lærer mest muligt og trives bedst muligt.

Disse strukturer og kulturer har folkeskolen oparbejdet de sidste 30 år i arbejdet med teamorganisering, og derfor er teamkoordinatoren ikke en ny rolle. Men funktionen har aldrig før været vigtigere end nu.

Den danske folkeskole har brug for fyrtårne der viser retning og står i spidsen for udvikling. Teamkoordinatoren skal sætte fokus på teamets data- og forskningsinformerede og målstyrede arbejde i forhold til elevers læring og trivsel. og de arbejde med teamet som et professionelt læringsfællesskab, der har fokus på den professionelle praksis, således at læring og kompetenceudvikling fremmes i fællesskabet.

I COK har vi arbejdet med, uddannet og undervist omkring 1.500 teamkoordinatorer fordelt rundt i landet. På den baggrund har vi designet en unik uddannelse til de teamkoordinatorer, der koordinerer og stå i spidsen for den kommende skoleudvikling.

Udannelsen skal rekvireres hjem i egen kommune, kontakt os for nærmere information om pris og afholdelse.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er