NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Teamkoordinatoruddannelsen

Styrk dine kompetencer som teamkoordinator.

Indhold

Står du som teamkoordinator i spidsen for det professionelle læringsfællesskab, og vil du have nyeste viden om teamet som udviklingsplatform, og lære helt konkrete metoder til at styrke teamets udviklingsarbejde og dialog?

Så tilmeld dig denne praksisnære uddannelse, som giver dig mulighed for at arbejde direkte med opgaver og processer fra din egen praksis, så du kan bidrage med værdiskabelse, læring og forandring i hverdagen på din arbejdsplads.

Program

Se programmet for de enkelte dage nederst på siden.

Dit udbytte af forløbet:

 • Du bliver i stand til at navigere mellem teamkoordinatorens mange forskellige roller
 • Du får indblik i udvalgte metoder og elementer af et professionelt lærende fællesskab og inspiration til, hvordan de anvendes endnu mere i praksis
 • Du bliver styrket i at gå forrest i teamet i forhold til at styre møder og facilitere processer samt fastholde teamets fælles beslutninger og opgaver
 • Mulighed for at afprøve konkrete handlinger i egen praksis og få/give sparring til en læringsmakker på holdet
 • Kommer du sammen med kollegaer får I mulighed for sammen at skabe et fælles grundlag for teamkoordinatorer

Forløbet er udviklet på baggrund af erfaringer fra et nationalt skoleudviklingsprojekt. Der er primært fokus på teamkoordinatorens rolle og opgaver i forbindelse med forandringer, læring og udvikling, som ikke alene er gældende for en pædagogisk praksis men genkendeligt i mange andre organisationer.

Hvad får din leder ud af det – hvorfor skal du afsted på uddannelse?

 • Dygtige teamkoordinatorer kan bidrage med at inspirere kolleger og understøtte ledelse i fælles indsatser
 • Velfungerende professionelle lærende praksisfælleskaber hvor alle forholder sig lærende til egen praksis understøtter ledelsens strategiske fokus og kerneopgaven
 • Ledere distribuerer opgaver og ansvar ud til bl.a. teamkoordinatorer og andre ressourcepersoner – forløbet understøtter teamkoordinatoren i at kunne løfte opgaven
Undervisere/ Oplægsholdere

Lisbeth Tarp Mouritzen, chefkonsulent COK og Susanne Harder, chefkonsulent Komponent

Begge undervisere har mange års erfaringer med at arbejde med kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere og organisationsudvikling primært i skole- og dagtilbud.

Målgruppe

Forløbet er for alle medarbejdere, der har en særlig rolle/opgave på skolen, arbejdspladsen eller i organisationen uanset om du er ny i rollen eller har flere års erfaring.

Vi anbefaler at flere medarbejdere fra samme arbejdsplads tager uddannelsen sammen, da det giver en særlig god mulighed for at koble forløbet til egen praksis, men det er ikke et krav.

Kursusdatoer
 • Online
  Den 25. august 2021
  Den 29. september 2021
  Den 4. november 2021

  Alle dage kl. 9.00 - 15.30

Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Online
Den 25. august 2021
Den 29. september 2021
Den 4. november 2021

Alle dage kl. 9.00 - 15.30

Pris: 6.500 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingsfrist30.07.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:00
  1. Uddannelsesdag: Rollen som teamkoordinator
  Vi arbejder med teamkoordinatorens mange roller og diskuterer, hvordan teamkoordinatorer og ressourcepersoner lykkes med både at være kollega og uformel leder. Vi diskuterer desuden din rolle i spændingsfeltet mellem ledelse og kollegaer og arbejder med, hvordan du kan håndtere alle disse kasketter og samtidig nå i mål med teamets opgaver.

  Vi kommer bl.a. til at arbejde med:
  - Distribueret ledelse - generelt og i et skoleperspektiv
  - Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere - forventningsafstemning af opgave
  - Teamkoordinatorens dobbeltsidighed og bærer af viden i organisationen
  - Roller og identitet
  - Organisationens hybrider - forskellige mulige positioner
  - Ekspert og facilitator

  På første uddannelsesdag skal du udvælge, hvilken aktion du konkret vil prøve af i praksis inden næste uddannelsesdag og sparre med din læringsmakker om, hvad du vil gå hjem at gøre inden næste undervisningsgang.

  Der indlægges pauser i løbet af dagen.
 • 15:30
  Afslutning og tak for idag
Dag 2
 • 09:00
  2. Uddannelsesdag: Ligeværdig og anerkendende kommunikation
  Vi arbejder med kommunikationens store betydning i hverdagen, og præsenterer redskaber til et velfungerende professionelt og lærende samarbejde. Vi drøfter, hvordan konkrete redskaber og værktøjer kan understøtte arbejdet med en ligeværdig og anerkendende kommunikation i teamet. Vi arbejder derfor også med forståelse for forandringsreaktioner og behov.

  Vi kommer bl.a. til at arbejde med:
  - Systemisk kommunikationsforståelse
  - Kommunikationens i forskellige domæner
  - At lytte, spørge og forstyrre
  - At arbejde i forandringer

  På dag 2 følger vi op på din aktion og sætte fokus på din konkret prøvehandling til næste uddannelsesdag.

  Der indlægges pauser i løbet af dagen.
 • 15:30
  Afslutning og tak for idag
Dag 3
 • 09:00
  3. Uddannelsesdag: Facilitering af teamets samarbejde
  Vi arbejder med metoder og modeller til at strukturere og styre møder samt fastholdelse af teamets fælles beslutninger. Du bliver rustet til at facilitere processer og gå forrest i en længerevarende udviklingsproces og skabe retning og engagement i dit og dine kollegaers arbejde. Derfor får du også en viden om, hvordan du kan arbejde med begreber som uformel og formel magt og mandat.

  Vi kommer bl.a. til at arbejde med:
  - Effektive teams
  - Mødeledelse- og facilitering
  - Forskellige forståelser af magtbegrebet
  - Konflikthåndtering - og opløsning

  Vi samler op på dine erfaringer med egne aktioner og kigger fremad ift. muligheder og det næste bedste skridt i egen praksis.

  Der indlægges pauser i løbet af dagen.
 • 15:30
  Afslutning og tak for idag

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag