Uddannelsens opbygning og indhold

Teamkoordinatoruddannelsen består af fem uddannelsesdage med webmøder, forberedende aktiviteter og refleksionsopgaver indbygget mellem dagene.

Uddannelsesdagene er didaktisk velovervejede med en vekselvirkning mellem undervisning, teori, refleksion, øvelser og gruppearbejde i henhold til praksisnære udfordringer og perspektiver.

Underviser

  • Susanne Harder arbejder med ledelse, kompetenceudvikling og  organisationsudvikling i bl.a. Program for Læringsledelse. Se hendes profil her

Opbygning

1. undervisningsdag: Rollen som teamkoordinator
Vi arbejder med teamkoordinatorens mange roller og diskuterer, hvordan du som teamkoordinator lykkes med både at være lærer eller pædagog, kollega og uformel leder. Vi diskuterer desuden din rolle i spændingsfeltet mellem ledelse og kollegaer og arbejder med, hvordan du kan håndtere alle disse kasketter og samtidig nå i mål med teamets opgaver. 

2. undervisningsdag: Teamet som professionelt læringsfællesskab
Vi arbejder med professionelle læringsfællesskaber og de værdier og visioner, der ligger til grund for skolens virksomhed og det kollektive ansvar for elevernes læring og udbytte. Vi arbejder med reflekterende og undersøgende metoder som f.eks. kollegabaseret observation og feedback, og vi arbejder med at fremme teamets læring og kompetenceudvikling i fællesskaber. 

3. undervisningsdag: Ligeværdig og anerkendende kommunikation
Vi arbejder med de grundlæggende principper for fællesskab i det professionelle læringsfællesskab, herunder professionel tone og tillid. Vi ser på, hvordan teamkoordinatoren er toneangivende i sprog og kommunikation, og vi arbejder med kommunikative værktøjer, så teamkoordinatoren rustes til at arbejde med sprog og tillid i teamet. 

1. Webmøde med sparringspartner: Praksisopgave, sparring og refleksion

4. undervisningsdag: Mødeledelse, herunder projekt- og procesledelse
Vi ser på, hvordan teamkoordinatoren kan strukturere og styre den sparsomme tid, teamet har sammen. Teamkoordinatorerne klædes på med modeller og metoder, som hjælper til at strukturere og styre møder og processer og fastholde teamets beslutninger. Vi ser bl.a. på uformel og formel magt og mandat i den asymmetri, der kan opstå i kollegaskabet.

2. Webmøde med sparringspartner: Praksisopgave, sparring og refleksion

5. undervisningsdag: Teamets arbejde med data
Vi arbejder med brug af data i teamets arbejde og ser på, hvordan teamkoordinatoren kan sætte pædagogisk data på dagsordenen. Vi gennemgår forskellige modeller til behandling og fortolkning af data, og vi diskuterer data som grundlag for styrket samarbejde i teamet.