Bliv klar til professionelle læringsfællesskaber med teamkoordinatoruddannelsen

Folkeskolereformen indebærer høje forventninger til alle børn om, at de bliver så dygtige, som de kan. Undervisningen skal tilrettelægges med afsæt i læringsmål, så undervisningen og udvikling af læringsmiljøet er målstyret og forskningsinformeret. Vi har et fælles ansvar for, at alle elever lærer mest muligt og trives bedste muligt. 

For at imødekomme krav og forventninger har skolen de sidste 30 år udviklet og arbejdet med teamorganisering. Derfor er teamkoordinatoren ikke en ny rolle. Men funktionen har aldrig været vigtigere end nu.

Den danske folkeskole har brug for fyrtårne til at vise retning og stå i spidsen for udviklingen. Teamkoordinatorerne skal sætte fokus på teamets data- og forskningsinformerede arbejde med elevernes læring og trivsel. Teamkoordinatorerne skal også arbejde med teamet som et professionelt læringsfællesskab, der med udgangspunkt i arbejdet med elevernes læring og trivsel har fokus på egen og fælles professionelle praksis, så læring og kompetenceudvikling fremmes i fællesskabet. 

I COK har vi arbejdet med, uddannet og undervist omkring 1.500 teamkoordinatorer fra hele landet. På den baggrund har vi designet en unik uddannelse til de teamkoordinatorer, der koordinerer og står i spidsen for den kommende skoleudvikling.

Teamkoordinatoruddannelsen er en praksisnær uddannelse, som giver deltagerne mulighed for at arbejde direkte med opgaver og processer fra egen praksis og på den baggrund bidrage med værdiskabelse og forandring i praksis på egen skole. Med uddannelsen sætter vi fokus på teamkoordinatorens rolle og funktion gennem fem temaer:

  • Rollen som teamkoordinator
  • Teamet som professionelt læringsfællesskab
  • Kommunikation
  • Mødeledelse, proces- og projektledelse
  • Teamets arbejde med data.

Klik her for at læse om det åbne uddannelsesforløb, eller brug menuen til at læse mere om forløbet i Tønder.