NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Team- og netværksledelse (5 ECTS)

På modulet skærpes din kompetence som leder til at navigere i det udvidede ledelsesrum mellem forskellige aktører og relationer - borgere, forvaltning, personale og eksterne samarbejdspartnere.

Du tilegner dig viden om hvorledes forskellige styreformer kan bidrage til team- og netværksledelse og du udvikler din forståelse for det at arbejde med ledelse af netværk og relationer, herunder samarbejdsdrevne processer som; ledelse gennem medarbejderteams og ledelse af eksterne samarbejdspartnere og inddragelse af borgere.

Du skærper din evne til at vurdere forskellige teorier og metoder, der retter sig mod team- og netværksorganisering i forhold til din egen organisation og dine egne ledelsesmæssige tiltag og aktuelle udfordringer.

Du opnår kompetencer til at implementere og agere ledelsesmæssigt i team- og netværksstrukturer, hvor flere faggruppers kultur og etik bringes i spil og samtidig fastholde et helhedsorienteret perspektiv på organisationen og dens omverden.

Indhold

Modulets indhold er bygget op omkring følgende hovedtemaer:

1. Team- og netværksorganisering i relation til samfundsmæssig og organisatorisk kontekst
Temaet fokuserer på tænkningens bevægelse fra en klassisk forestilling om ledelse og organisation til de nuværende komplekse forestillinger om decentrerede, fragmenterede og konstant reorganiserende offentlige organisationer. Der fokuseres endvidere på, at positionering, magt og repræsentation har central betydning for de måder medarbejderne og ledelsen kommunikerer på.

2. Teamorganisering på forskellige niveauer i organisationen
Temaet fokuserer på betydningen og konsekvenserne af at tænke team- og netværksorganiseringen som noget, der har omfattende betydning for hele den offentlige organisation. I offentlige organisationer møder team- og netværksorganiseringen meget ofte den hierarkiske organisering. I dette møde er det vigtigt at både du som leder og dine medarbejdere kan forstå og håndtere mødet konstruktivt.

3. Ledelse i forhold til ydelsesplatforme
Temaet fokuserer på, at medarbejdere i offentlige organisationer i stadig stigende grad er ansvarlige for både produktionen af ydelsen og organiseringen af de ressourcer, der medgår til ydelsen.

4. Ledelse, medledelse og selvledelse
Temaer fokuserer på ledelse som en funktion, der fordrer ledelse på flere niveauer, og at gensidigt understøttende samspil mellem disse niveauer er en forudsætning for en velfungerende organisation. Temaet sætter desuden begreber som motivation, involvering, loyalitet, kvalitet, forskellighed og ansvarlighed ind som et centralt element i relationerne mellem medarbejdere og ledelsen, og den måde ledelse forvaltes på som funktion.

5. Nye styreformer - governance og govermentality
Temaet fokuserer på de ændrede relationer mellem forvaltningerne og det politiske system, og den betydning det kan få for styreformerne i offentlige organisationer. Der fokuseres på den ændring og udvikling der er i relationen mellem offentlige organisationer, borgere, private udbydere og indflydelsesrige interessenter.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

Se evt. læringsmål i den vedhæftede fil for yderlige oplysninger.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

ECTS
5.00
Målgruppe

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag