COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

I Halsnæs samarbejder jobcenter og sundhedsafdeling om borgernes trivsel og sundhed

08.03.2020
Beskæftigelse
Jobcenteret kender målgruppen, og Sundhedsafdelingen har tilbuddet. Derfor henviser jobcentermedarbejdere i Halsnæs Kommune sårbare borgere til afklarende sundhedssamtaler. Trods indledende bekymringer er samarbejdet en succes. 56 borgere er henvist til afklarende sundhedssamtaler, og effekterne af projekt Trivsel og Sundhed begynder at vise sig hos borgerne.
Læs nyhed

Ny LAB: Mere forenkling end forandring

06.12.2019
Beskæftigelse
Hvad er op og ned i den nye lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som træder i kraft den 1. januar 2020? Vi har spurgt underviser Peter Gasbjerg, hvad LAB kommer til at betyde for sagsbehandlere, fagkoordinatorer og den kommunale beskæftigelsesindsats. Han ser fire væsentlige ændringer, som ledere og medarbejdere skal være opmærksomme på. 
Læs nyhed

Lær at føre konstruktive samtaler med unge – helt uden løftede pegefingre

09.09.2019
Beskæftigelse
Børn og unge
Beskæftigelse
Skole og dagtilbud
Der er ikke noget værre end en fordømmende voksen. Især ikke, hvis man som ung er udfordret på f.eks. livet, jobsituationen eller sit forhold til rusmidler og har brug for hjælp.
Læs nyhed

Gratis gå hjem-møde fra COK og FIU-ligestilling: Kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i job

08.08.2019
Beskæftigelse
COK og FIU-ligestilling inviterer: Hør de seneste kommunale og internationale erfaringer med tiltag, der får kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i job.
Læs nyhed

Fællesskabet vokser i Helsingør Borgerservice

26.04.2019
Forvaltning
Beskæftigelse
”Det bedste ved forløbet har været, at vi har fået et større sammenhold på tværs af teamet. Før var vi noget mere opdelt i folkeregister og pas/kørekort”, siger Helle Egelund, der er sagsbehandler i Borgerservice i Helsingør Kommune.
Læs nyhed

Udviklingsforløb i Næstved understøtter ny aktiverings- og styringsstrategi

25.09.2017
Beskæftigelse
Medarbejderne fra Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune deltager her i efteråret i forløbet ”Kompetenceudvikling i CAM”, som bliver varetaget af COK. Forløbet bygger på en forudgående analyse, der har kortlagt sammenhængen mellem implementering af ny strategi og medarbejdernes kompetencebehov.
Læs nyhed

Styrket erhvervsdialog giver glade medarbejdere og tilfredse virksomheder

25.08.2017
Beskæftigelse
Medarbejderne fra Teknisk Forvaltning, Erhvervsafdelingen og Jobcenteret i Thisted Kommune har været på kursus i Styrket Erhvervsdialog – sådan at medarbejderne bliver endnu bedre i stand til at se virksomhedernes behov. På kurset bliver medarbejderne trænet i, hvordan de altid optræder imødekommende over for virksomhederne.
Læs nyhed

Samarbejde med frivillige i Gribskov: Vi kan kun gøre det fra menneske til menneske

22.06.2017
Ledelse
Beskæftigelse
Voksne
Dialogen skal være god, man skal kende hinandens arbejdsvilkår, og man skal give hurtige svar. Og så skal man huske, at samarbejdet med frivillige i høj grad også handler om det interne samarbejde. Det fortæller Tom Petersen efter han har været på uddannelse i ledelse af og samarbejde med frivillige.
Læs nyhed

Korrekt kontering viser, at vi gør det rigtige

24.04.2017
Beskæftigelse
Økonomi
Kontering på beskæftigelsesområdet er en kompleks størrelse, hvis man ikke er opdraget i kommunaløkonomi. Derfor tog Claus Henrik Nielsen på kursus om sammenhængen mellem lovgivning og kontering. Udbyttet blev en større forståelse for maskinrummet og en hjemmelavet spørgeguide, der hjælper ham til at forstå, hvor aktiviteter bør konteres.
Læs nyhed

Styrket Borgerkontakt giver glade medarbejdere og tilfredse borgere

21.03.2017
Beskæftigelse
I det seneste halve år har medarbejderne fra Borgerservice i Assens Kommune været på et forløb i Styrket Borgerkontakt. Formålet har været at gøre medarbejderne endnu bedre i stand til at se borgernes behov. På forløbet er medarbejderne blevet trænet i, hvordan de altid optræder imødekommende over for borgerne.
Læs nyhed