Målgruppe

Temamødet henvender sig til sagsbehandlere, skoleledere, institutionsledere, sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, lærere, pædagoger og psykologer m.fl.

Gem som favorit

Tag signalerne alvorligt - underretninger om børn og unge

På temamødet tages der fat på de udfordringer, barrierer og muligheder, der er i forhold til lovgivningen og det tværfaglige samarbejde omkring sårbare børn og unge, når du som professionel vil hjælpe

Alle borgere har en pligt til at underrette myndighederne, hvis de møder børn, som er udsat for omsorgssvigt eller overgreb. Som fagperson har du en såkaldt "skærpet underretningspligt", som går forud for tavshedspligten, med andre ord som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn.

Kom til temamødet og bliv grundig indført i lovgivningen på området. Hvad gør man, hvis kommunen ikke reagerer - kontakt til Ankestyrelsen. Der gennemgås praktiske eksempler på underretninger.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er