COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Ny Syntese for institutions- og afdelingsledere

Ny syntese har inspireret kommunale ledere og direktioner til at skærpe blikket på både det store hvorfor og det lidt mere praktiske hvordan. Men udfordringen med at balancere konfliktende lederkrav er også aktuel blandt institutions- og afdelingsledere. Derfor inviterer COK og KLK til seminar for ledere og lederteams på niveau 3-5.
  • Som offentlig leder skal man skal have styr på regler, lovgivning og økonomi,
  • Som offentlig leder skal man skal levere bedre og mere kvalitet for færre ressourcer,
  • Som offentlig leder skal man skal involvere borgere og civilsamfund i udviklingen og løsningen af velfærdsydelser og endelig
  • Som offentlig leder skal man tænke langsigtet og opbygge evnen til at imødegå fremtidens udfordringer. 

Det er fire krav til den offentlige ledergerning, som trods åbenlyse modsætninger lever sammen i bedste velgående. Med Ny Syntese tilbyder den canadiske forsker Jocelyne Bourgon en ramme for at forstå og handle med udgangspunkt i de fire modsætningsfyldte men dog stærkt forbundne dimensioner. Kongstanken bag Ny Syntese er at skærpe blikket på BÅDE det store hvorfor og det mere praktiske hvordan, og tilgangen har de sidste år inspireret direktioner og chefgrupper i kommunerne. 

Men det er ikke kun i direktionerne, at der er behov for et skærpet fokus på opgavernes modsætninger og sammenhæng. Når COK gennemfører udviklingsforløb med kommunale afdelings- og institutionsledere, hører vi ofte, at det er svært at balancere hensynet mellem de mange samtidige krav. 

Når vi spørger lederne, hvad deres primære ledelsesfokus er rettet mod, svarer størstedelen stadig: "Jeg skal sikre overholdelse af lovgivning og have styr på mine tal" (compliance) eller "Vi arbejder ud fra en effektiviseringsdagsorden, hvor vi skal løse kerneopgaven med færre ressourcer" (performance).  

Spørger vi derimod, hvad de gerne vil bruge mere ledelsesenergi på, lyder svaret ofte: "Der er stort potentiale i at inddrage pårørende, frivillige eller borgere i opgaveløsningen" (emergens) eller "vi træffer for kortsigtede beslutninger - jeg vil gerne handle mere langsigtet" (resiliens).

Et helhedsorienteret blik på kerneopgaven

Sammen med KLK inviterer vi nu også kommunale institutions- og afdelingsledere til at udforske og arbejde med centrale spørgsmål i egen praksis. På forløbet "selvevaluering og handleplan med afsæt i Ny Syntese" får ledere og lederteams på niveau 3-5 også tid til at forholde sig til spørgsmål som: 

  • Hvordan giver vi vores borgeren en stærke stemme i driften og udviklingen?
  • Hvordan balancerer vi økonomi og lovgivning med ønsket om at gå ny veje og opbygge langsigtet kapacitet? 
  • Hvordan skubber vi vores egne balancepunkter, så vi bruger tiden på det allervigtigste?

Formålet er, at I opnår et helhedsorienteret blik på kerneopgaven og egen ledelsespraksis. Det giver jer grundlag for at træffe beslutninger om prioriteringer og vigtige forandringer samt videreudvikling af kompetencer, samarbejdsformer og ledelsesroller.

Som undervisere og facilitatorer står vi på skuldrene af Væksthus for Ledelses projekt, der har samlet erfaringer fra en lang række kommuners succeser og udfordringer i arbejdet med Ny Syntese. 
 

Selvevaluering og handleplan med afsæt i Ny Syntese

Workshop målrettet kommunale ledere og lederteams

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads