NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sygepleje med borgeren i centrum - Hvordan påvirkes den af lovgivning og organisering i sundhedsvæsnet

Få viden om og større forståelse for sammenhængen i det nære sundhedsvæsen, den sundhedsretlige ramme, patientrettigheder samt egne og andre professioners pligter.

Indhold

Kurset kan rekvireres hjem til afholdelse i egen organisation. Det er muligt med en tilpasning, så det passer til jeres behov. Kontakt os for tilbud.

Kursusdagen tilrettelægges som udgangspunkt således, at der kort introduceret til den organisatoriske ramme for pleje- og behandlingstiltag i en kommunal kontekst. Dvs. det vil være en introduktion til den generelle organisering af sundhedsvæsenet, med udgangspunkt i kommunen.
Herefter vil der være fokus på den sundhedsretllige ramme, i forhold til borgerens rettigheder og de sundhedsprofessionelles pligter.

Læringsudbytte for kursusdagen

  • Deltagerne vil have en større forståelse for sammenhængen i det nære sundhedsvæsen - hvordan hænger det sammen, hvad er visionerne, og hvilken rolle spiller den kommunale sygeplejersker
  • Deltagerne vlil få større forståelse for den sundhedsretlige ramme, med vægt på målepunkter fra de risikobaserede tilsyn, således at både organisering, arbejdstilrettelæggelse og dokumentationspraksis sættes i perspektiv heraf
  • Deltagerne vil få viden om nyere patientrettigheder og samtidig drøfte operationalisering af patientrettigheder, med vægt på de dilemmaer, sygeplejerskerne ofte står i
  • Deltagerne vil få viden om egene og andre professioners pligter, herunder betydning af autorisationsloven

Form

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, øvelser og diskussion.
Det kan evt. aftales, at deltagerne kan indsende spørgsmål, bekymringer, overvejelser og udfordringer inden kursusdagen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Erfaren sygeplejerske.

Målgruppe

Udgangspunktet er sygeplejersker fra forskellige afdelinger og kan naturligvis tilrettes i forhold til personalegruppe, område og indhold.

Dokumenter
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag