Målgruppe

Lægesekretærer og andre klinisk sundhedsfaglige medarbejdere.

Kursusdatoer
 • Aabenraa
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  april 2020 - juni 2020
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  juni 2020
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  august 2020 - november 2020
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  november 2020
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  august 2020 - november 2020
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  november 2020
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  august 2020 - november 2020
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  november 2020
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  august 2020 - november 2020
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  november 2020
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  august 2020 - november 2020
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  november 2020
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  august 2020 - november 2020
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  november 2020
Videoer
Datoer
Aabenraa
Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
april 2020 - juni 2020
Skriftlig individuel 48 timers eksamen
juni 2020
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist02.04.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi

Du lærer at planlægge og gennemføre arbejdsopgaver i sundhedsvæsenet og får bl.a. kompetencer til at tilrettelægge nye opgaver, ændre arbejdsgange og deltage i udviklings- og informationsprojekter.

Her lærer du at planlægge, organisere og gennemføre arbejdsopgaver i sundhedsvæsenet, og du får kompetencer, så du kan medvirke ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udviklingsprojekter og informationsvirksomhed.
Modulet giver forståelse for, hvordan samfundsudviklingen, de sundhedspolitiske mål og økonomiske vilkår påvirker sundhedsvæsenets struktur og opgaver, og de giver en forståelse for sundhedsvæsenets betydning i samfundet.
Du lærer at analysere og vurdere konkrete forhold i sundhedsvæsenet, så du kan tilrettelægge nye opgaver, ændre arbejdsgange, rutiner, materialer m.v.

Indhold

Sundhedsvæsenet generelt (30 %)

 • Formelle juridiske rammer for sundhedsvæsenet
 • Sundhedsvæsenet – opgaver og struktur
 • Sundhedsvæsenets opgaver
 • Sundhedspolitik – holdninger og prioriteringer
 • Fremtidens sundhedsvæsen

Sundhedslovgivning og patientrettigheder (30 %)

 • Patientrettigheder
 • Sundhedslovgivningen generelt
 • Regler der har betydning for den kliniske afdeling
 • Sundhedsretlige regler

Hospitalsvæsenets organisation og struktur(10 %)

 • Hospitalsvæsenets opbygning og funktion.

Økonomi (30 %)

 • Sundhedsvæsenets økonomi
 • Hospitalets økonomiske muligheder og prioriteringer
 • Budget, mål, indsatser og ressourceallokering
 • Metoder til økonomistyring
 • Optimering af arbejdsgange

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • forstå, hvordan de givne rammer for sundhedsvæsenet påvirker opgaveløsningen
 • have grundlæggende viden om, hvordan samfundsudviklingen, de sundhedspolitiske mål og økonomiske vilkår påvirker sundhedsvæsenets struktur og de opgaver, som sundhedsvæsenet er forpligtet til at udføre
 • kunne reflektere over de værdier og politiske strømninger, der er med til at påvirke sundhedsvæsenets prioritering, som igen påvirker velfærdssamfundets udvikling
 • forstå, hvordan sundhedsvæsenets registreringssystemer anvendes i drift, planlægning, målopfyldelse og kvalitetssikring.

De studerende skal:

 • kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, således at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger
 • kunne forholde sig kritisk til forskellige informationer
 • kunne anvende reglerne om patienters retsstilling samt andre lovregler, der knytter sig til patienters rettigheder, således at de kan give patienter og pårørende relevant information både mundtligt og skriftligt før, under og efter patientforløbet
 • kunne fungere som ressourcepersoner i afdelingen vedrørende spørgsmål om patientrettigheder.

De studerende skal:

 • kunne placere egen rolle og arbejdsfunktion i det aktuelle poli-tiske, økonomiske og organisatoriske ”landskab”, således at det styrker den studerendes overblik over handlinger og ansvar i egen position
 • kunne analysere og vurdere konkrete forhold i sundhedsvæsenet med henblik på tilrettelæggelsen af nye opgaver, ændringer af arbejdsgange, rutiner, materialer m.v.
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete opgaver og funktioner eller i større udviklingsarbejder.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Et obligatorisk modul på Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Skriftlig individuel 48 timers eksamen

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er