NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sundhedsvæsenet - struktur, jura og økonomi

Du lærer at planlægge og gennemføre arbejdsopgaver i sundhedsvæsenet og får bl.a. kompetencer til at tilrettelægge nye opgaver, ændre arbejdsgange og deltage i udviklings- og informationsprojekter.

Her lærer du at planlægge, organisere og gennemføre arbejdsopgaver i sundhedsvæsenet, og du får kompetencer, så du kan medvirke ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udviklingsprojekter og informationsvirksomhed.
Modulet giver forståelse for, hvordan samfundsudviklingen, de sundhedspolitiske mål og økonomiske vilkår påvirker sundhedsvæsenets struktur og opgaver, og de giver en forståelse for sundhedsvæsenets betydning i samfundet.
Du lærer at analysere og vurdere konkrete forhold i sundhedsvæsenet, så du kan tilrettelægge nye opgaver, ændre arbejdsgange, rutiner, materialer m.v.

Indhold

Sundhedsvæsenet generelt (30 %)

 • Formelle juridiske rammer for sundhedsvæsenet
 • Sundhedsvæsenet – opgaver og struktur
 • Sundhedspolitik – holdninger og prioriteringer
 • Fremtidens sundhedsvæsen

Sundhedslovgivning og patientrettigheder (40 %)

 • Sundhedslovgivningen generelt
 • Patientrettigheder
 • Øvrige juridiske regler, der har betydning for dem kliniske afdeling

Økonomi (30 %)

 • Sundhedsvæsenets økonomi
 • Hospitalets økonomiske muligheder og prioriteringer
 • Budget, mål, indsatser og ressourceallokering
 • Metoder til økonomistyring
 • Optimering af arbejdsgange

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • forstå, hvordan de givne rammer for sundhedsvæsenet påvirker opgaveløsningen
 • have grundlæggende viden om, hvordan samfundsudviklingen, de sundhedspolitiske mål og økonomiske vilkår påvirker sundhedsvæsenets struktur og de opgaver, som sundhedsvæsenet er forpligtet til at udføre
 • have kendskab til sundhedslovens rammer og have viden om udredningsret, behandlingsret, tavshedspligt, frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, maksimale ventetider mv.
 • have kendskab til de værdier og politiske strømninger, der er med til at påvirke sundhedsvæsenets prioritering, som igen på¬vir¬¬ker velfærdssamfundets udvikling
 • forstå, hvordan sundhedsvæsenets registreringssystemer anvendes i drift, planlægning, målopfyldelse og kvalitetssikring.

De studerende skal:

 • kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, så de kan anvende dem på konkrete problemstillinger
 • kunne forholde sig kritisk til forskellige informationer
 • kunne henvise patienterne til yderligere afklaring.

De studerende skal:

 • kunne placere egen rolle og arbejdsfunktion i det aktuelle politiske, økonomiske og organisatoriske ”landskab”, så det styrker den studerendes overblik over handlinger og ansvar i egen position
 • kunne anvende reglerne om patienters retsstilling samt andre lov¬regler, der knytter sig til patienters rettigheder, så de kan give patienter og pårørende relevant information både mundt¬ligt og skriftligt før, under og efter patientforløbet
 • kunne analysere og vurdere konkrete forhold i sundhedsvæsenet med henblik på tilrettelæggelsen af nye opgaver, ændringer af arbejdsgange, rutiner, materialer m.v.
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete opgaver og funktioner eller i større udviklingsarbejder.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Et obligatorisk modul på Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Skriftlig individuel 48 timers eksamen

ECTS
10.00
Målgruppe

Lægesekretærer og andre klinisk sundhedsfaglige medarbejdere.

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  august 2021 - november 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  november 2021
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  august 2021 - november 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  november 2021
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  august 2021 - november 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  november 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  august 2021 - november 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  november 2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  august 2021 - november 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  november 2021
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  august 2021 - november 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  november 2021
 • Komponent/COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
  januar 2022 - maj 2022
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  maj 2022
Videoer
Se video om kurset
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi
august 2021 - november 2021
Skriftlig individuel 48 timers eksamen
november 2021
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.04.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag