COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Sundhedsfarlige boliger – juridisk og praktisk håndtering

- ny anmeldelsesordning for udlejning af boliger – et tilvalg i din kommune?

Et praksisnært kursus for dig, som behandler sager om fugt, skimmel, pcb og andre sundhedsfarlige forhold i boliger. Ud over de juridiske procedurer lægges der vægt på den praktiske tilrettelæggelse og håndtering med udgangspunkt i deltagernes konkrete problemstillinger.

Ny anmeldelsesordning for udlejning af boliger pr 1. januar 2021
Byfornyelsesloven indeholder reglerne om kommunernes forpligtelser over for sundhedsfarlige boliger og om mulighederne for støtte til nedrivning og istandsættelse. Et forslag til ændring af byfornyelsesloven, der udmønter den politiske aftale om ”Anmeldelsesordning til at modvirke udlejning af ubeboelige boliger” af 28. december 2018, forventes at træde i kraft den 1. januar 2021. Kommunalbestyrelsen kan med den foreslåede ordning beslutte at udlejere af boliger, der er mere end 40 år gamle, skal anmelde en påtænkt udlejning, inden der må indgås en lejekontrakt. Kommuner, der indfører anmeldelsesordningen bliver forpligtet til at forholde sig til, om en bolig, der anmeldes er sundhedsfarlig, og i givet fald at reagere herpå.

Formål
Efter byfornyelsesloven har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med bygninger, som bruges til bolig eller ophold, og gribe ind hvis de af en eller anden grund er sundheds eller brandfarlige, f.eks. på grund af fugt, skimmelsvamp, indeklimaproblemer, ophobning af affald, manglende installationer o. lign.

Stigende problemer med faldefærdige boliger, skimmelsvamp og forekomst af miljø og sundhedsfarlige stoffer som radon og PCB i bygninger har sat fokus på, hvordan kommunerne bedst muligt kan tilrettelægge håndteringen af disse sager både juridisk og praktisk, herunder på tværs af forvaltningerne.

Indhold
Kurset indeholder en grundlæggende gennemgang af de juridiske og praktiske procedurer efter byfornyelsesloven og retssikkerhedsloven samt relevante bestemmelser om økonomisk hjælp til de berørte borgere.

Herudover behandles problematikker i forbindelse med kommunens stillingtagen til, om der foreligger sundhedsfare, herunder benyttelse ekstern teknisk bistand, retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende skimmelsvamp mv. samt problematikker omkring den praktiske tilrettelæggelse af sagsbehandlingen.

Endvidere gennemgås mulighederne for statslig refusion efter byfornyelsesloven i relation til kommunens håndtering af de sundhedsfarlige boliger.

Endelig gennemgås lovforslag til ændring af byfornyelsesloven om en anmeldelsesordning for udlejning af boliger, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2021. Da ordningen vil være frivillig for kommunerne, vil der i gennemgangen blive lagt vægt på fordele og ulemper samt den praktiske tilrettelæggelse af sagsbehandlingen.

Med henblik på at gøre kurset så praksisnært som muligt gennemføres kurset som en kombination af oplæg og diskussion. Kursets indhold vil i videst muligt omfang tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra deltagerne.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursusleder og gennemgående underviser Chefkonsulent Pia Scott Hansen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Målgruppe

Kommunale medarbejdere, som på en eller anden måde arbejder med håndtering af sundhedsfarlige boliger – herunder medarbejdere fra socialforvaltningen, der arbejder med udsatte familier, hvor boligen bl.a. er problemet.

Kursusdatoer
 • Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
  14.01.2021 kl. 09:30 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
14.01.2021 kl. 09:30 - kl. 16:00
Pris: 3.625 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist07.12.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Morgenmad og kaffe
 • 09:30
  Ankomst
 • 09:45
  Velkomst og præsentation
 • Relevant lovgivning til håndtering af sundhedsfarlige boliger
  Gennemgang af relevante bestemmelser i byfornyelsesloven og retssikkerhedsloven. Der lægges vægt på kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse, håndtering af processen omkring besigtigelse, forbud og påbud samt forholdet til private og almene udlejere og lejere
 • 11:45
  Frokost
 • 12:30
  Relevant lovgivning
 • 13:15
  Ny anmeldelsesordning for udlejning af boliger
 • 14:00
  Kaffepause
 • 14:15
  Praktisk tilrettelæggelse af sagsbehandlingen
 • 14:45
  Genhusning
 • 15:15
  Kommunernes muligheder for økonomisk hjælp til kondemneringsramte borgere
 • 15:45
  Opsamling og evaluering
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er