Målgruppe

Personale, som arbejder med borgere i en socialpædagogisk kontekst, og som ikke i forvejen besidder sundhedsfaglige kompetencer.

Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  03.12.2019 kl. 09:00 - kl. 15:30
  10.12.2019 kl. 09:00 - kl. 15:30
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
03.12.2019 kl. 09:00 - kl. 15:30
10.12.2019 kl. 09:00 - kl. 15:30
Pris: 4.400 kr.
Tilmeldingsfrist11.11.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Sundhedsfaglige kompetencer i det socialpædagogiske arbejde

Mangler du også redskaber til at håndtere en borgers fysiske sygdom? Lær at foretage basale observationer i forhold til somatisk sygdom, og kend din rolle i forhold til sundhedsfaglige interventioner.

Når du har afsluttet kurset, kan du forvente at vide, hvad du kan og må i forhold til sundhedsfaglige observationer og interventioner, så du kan bidrage til den borgernære forebyggelsesindsats og forebyggelse af indlæggelser.

Du vil altså være skarpere på:

 • hvad du må og kan
 • basale observationer ift. somatisk sygdom
 • symptomer på akut opstået sygdom og på udvalgte kroniske sygdomme
 • hvilke muligheder har du for at handle, og hvordan kan du bidrage til forebyggelse generelt samt forebyggelse af indlæggelse
 • hvordan borgeren kan og skal inddrages i forløbet
Indhold

Opmærksomheden på sundhedsfaglige ydelser i det socialpædagogiske felt skærpes i disse pr. Som ansat indenfor socialpædagogikken på f.eks. et botilbud løser du mange og komplekse borgerrettede opgaver, men kommer let til kort, når det handler om en borgers fysiske sygdom.

Borgere i botilbud og lignende kommunale tilbud har ofte flere somatiske udfordringer og dør tidligere end andre borgere. Med et større kendskab til sundhedsfaglige observationer og handlemuligheder hos det pædagogiske personale er det imidlertid mulligt at arbejde målrettet med tidlig opsporing og forebyggelse samt forebyggelse af indlæggelser.

Med COK´s nye todages kursus får du en grundlæggende forståelse for de sundhedsfaglige problemstillinger. Du bliver klædt på til at lave basale observationer i forhold til somatisk sygdom, genkende visse symptomer på akut opstået sygdom og skelne mellem, hvad du må og kan i forhold til sundhedsfaglige observationer og interventioner. Dermed får du en række sundhedsfaglige redskaber, der kan supplere din pædagogiske værktøjskasse - til gavn for borgeren.

Undervisere/ Oplægsholdere

Erfarne sygeplejersker med bred undervisningserfaring.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Kaffe, te, og brød
 • 09:15
  Velkomst og præsentation
 • 09:30
  Formiddagens program
  - Hvad er en sundhedsfaglig ydelse? Hvad består den af, hvem må hvad, hvornår og hvordan?
  - Grundlægende observationsmetode - fra top til tå - sygeplejefaglige problemområder
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Eftermiddagens program
  - Observationsmetoder koblet til viden om symptomer på kronisk sygdom
  - Casearbejde, hvor viden om observationer og kronisk sygdom omsættes
 • Mens vi venter
  Mellem de to undervisningsdage er der planlagt en øvelse, som du skal arbejde med. Øvelsen har til hensigt at forankre viden, fremme refleksionen over rammerne for sundhedsfaglig virksomhed på arbejdsstedet samt indsamle data til dag 2, således at kompetenceudviklingen i endnu højere grad tager udgangspunkt i praksis.
 • 15:30
  Tak for i dag
Dag 2
 • 09:00
  Kaffe, te og brød
 • 09:15
  Velkomst og præsentation af dagens program
 • 09:30
  Formiddagens program
  - Akut opstået sygdom - hvad er det?
  - Observationsmetoder ift. aktu opstået sygdom ABCDE ud fra se-, føl- og lytprincipper.
  - Hvordan kan indlæggelse forebygges? - Den lokale kontekst.
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Eftermiddagens program
  - Observations- og interventionsmuligheder drøftes ift. udvalgte borgerforløb (hjemmeopgave)
  - Hvordan kan og skal borgeren inddrages i forløbet? - Retslige regler og sundhedspædagogiske greb.
 • 15:30
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er