NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sundhedsfaglige kompetencer i det socialpædagogiske arbejde

Mangler du også redskaber til at håndtere en borgers fysiske sygdom? Lær at foretage basale observationer i forhold til somatisk sygdom, og kend din rolle i forhold til sundhedsfaglige interventioner.

Når du har afsluttet kurset, kan du forvente at vide, hvad du kan og må i forhold til sundhedsfaglige observationer og interventioner, så du kan bidrage til den borgernære forebyggelsesindsats og forebyggelse af indlæggelser.

Du vil altså være skarpere på:

  • hvad du må og kan
  • basale observationer ift. somatisk sygdom
  • symptomer på akut opstået sygdom og på udvalgte kroniske sygdomme
  • hvilke muligheder har du for at handle, og hvordan kan du bidrage til forebyggelse generelt samt forebyggelse af indlæggelse
  • hvordan borgeren kan og skal inddrages i forløbet
Indhold

Opmærksomheden på sundhedsfaglige ydelser i det socialpædagogiske felt skærpes i disse pr. Som ansat indenfor socialpædagogikken på f.eks. et botilbud løser du mange og komplekse borgerrettede opgaver, men kommer let til kort, når det handler om en borgers fysiske sygdom.

Borgere i botilbud og lignende kommunale tilbud har ofte flere somatiske udfordringer og dør tidligere end andre borgere. Med et større kendskab til sundhedsfaglige observationer og handlemuligheder hos det pædagogiske personale er det imidlertid mulligt at arbejde målrettet med tidlig opsporing og forebyggelse samt forebyggelse af indlæggelser.

Med COK´s nye todages kursus får du en grundlæggende forståelse for de sundhedsfaglige problemstillinger. Du bliver klædt på til at lave basale observationer i forhold til somatisk sygdom, genkende visse symptomer på akut opstået sygdom og skelne mellem, hvad du må og kan i forhold til sundhedsfaglige observationer og interventioner. Dermed får du en række sundhedsfaglige redskaber, der kan supplere din pædagogiske værktøjskasse - til gavn for borgeren.

Undervisere/ Oplægsholdere

Dorte Lindstrøm Vilstrup, chefkonsulent, COK,
Dorte har en baggrund som lektor i professionshøjskoleregi, sygeplejerske og har endvidere læst sundhedsjura. Dorte har gennem længere tid arbejdet med sundhedsfaglige problemstillinger i sociale tilbud, både ift. processer, kurser og længerevarende kompetenceudvikling

Målgruppe

Personale, som arbejder med borgere i en socialpædagogisk kontekst, og som ikke i forvejen besidder sundhedsfaglige kompetencer.

Kontakt os for tilbud.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag