NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sundhedsdata, DRG og andre afregningsmetoder - Online

Vil du være med til at optimere kvalitet i patientregistrering og samtidig sikre korrekte sundhedsdata?

På dette valgfrie modul optimerer du dine kompetencer, så du kan medvirke ved kvalitetssikring og evaluering af sundhedsdata i din afdeling.
Du får forståelse for vigtigheden af korrekt registrering af data og for datas betydning i forbindelse med afregning – enten DRG eller værdibaseret.
Du får redskaber til at blive afdelingens nøgleperson med stærke kompetencer inden for patientregistrering og DRG afregning.
Du vil bl.a. efterfølgende kunne vejlede kolleger, læger og andet sundhedsfagligt personale i korrekt
Patientregistrering og du får kendskab til de formelle love og regler omkring registrering og brug af data.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

 • Registreringspraksis
 • Dataregistre, Landspatientregistret og kliniske kvalitetsdatabaser
 • Klassifikationer, SKS, SNOMED CT, ICPC
 • Datasikkerhed
 • DRG & DAGS og takster – økonomi
 • DRG afregning og værdibaseret afregning
 • Ledelsesinformationssystemer – LIS
 • Sundhedsjournalen. Borgeres adgang til egne sundhedsdata, sundhedsfagliges adgang til patientdata på tværs.

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • forstå styringselementer i sundhedsvæsenet, herunder betydningen af styring gennem præstationsbudgetter og incitamentsstrukturer
 • forstå datas livscyklus og den basale registrering af data
 • forstå formålet med kliniske databaser og hvordan disse kan anvendes i sygehus-/sundhedsvæsenet
 • forstå potentialet i og anvendelsen af sundhedsdata, herunder påvirkningen af arbejdsgange på arbejdspladsen
 • have kendskab til brug af sundhedsdata i ledelsesinformations-systemer samt betydningen og konsekvenserne af egen rolle og funktion
 • have viden om afregningsprincipper og økonomiske konsekvenser både aktivitetsafregning og værdibaseret afregning
 • have viden om nationale sundhedssystemer, herunder Sundhed.dk og Sundhedsjournalen, og hvorledes data tilføres disse databaser.

De studerende skal

 • kunne anvende sundhedsvæsenets klassifikations- og registreringssystemer
 • kunne anvende DRG-værktøjer
 • kunne anvende relevante love på konkrete datasikkerhedsproblemstillinger.

De studerende skal

 • kunne medvirke ved kvalitetssikring og evaluering af sundhedsdata
 • kunne formidle viden om og medvirke til implementering af registrering og brug af sundhedsdata til samarbejdsparter, kolleger og ledelse
 • kunne deltage i projekter med udvikling og implementering af IT-systemer til registrering og anvendelse af sundhedsdata.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

ECTS
10.00
Målgruppe

Lægesekretærer og andre klinisk sundhedsfaglige medarbejdere.

Kursusdatoer
 • Online
  Undervisning
  Marts 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022

  TILMELDING FORTSAT MULIG

  Datoer

  Undervisning - der er 10 undervisningsgange:

  Uge 10: 8. marts
  Uge 11: 15. marts
  Uge 12: 22. marts
  Uge 13: 29. marts
  Uge 14: 5. april
  Uge 16: Dato kommer
  Uge 17: Dato kommer
  Uge 18: Dato kommer
  Uge 19: Dato kommer
  Uge 20: Dato kommer

  Eksamen:

  I uge 22: Datoer kommer
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Online
Undervisning
Marts 2022 - maj 2022
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
maj 2022 - juni 2022

TILMELDING FORTSAT MULIG

Datoer

Undervisning - der er 10 undervisningsgange:

Uge 10: 8. marts
Uge 11: 15. marts
Uge 12: 22. marts
Uge 13: 29. marts
Uge 14: 5. april
Uge 16: Dato kommer
Uge 17: Dato kommer
Uge 18: Dato kommer
Uge 19: Dato kommer
Uge 20: Dato kommer

Eksamen:

I uge 22: Datoer kommer
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.11.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit