Målgruppe

Lægesekretærer og andre klinisk sundhedsfaglige medarbejdere.

Kursusdatoer
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2020
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2020
 • Aarhus
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2020
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2020
Datoer
COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
Undervisning
januar 2020 - maj 2020
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
maj 2020
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.11.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Sundhedsdata, DRG og andre afregningsmetoder

Vil du være med til at optimere kvalitet i patientregistrering og samtidig sikre korrekte sundhedsdata?

På dette valgfrie modul optimerer du dine kompetencer, så du kan medvirke ved kvalitetssikring og evaluering af sundhedsdata i din afdeling.
Du får forståelse for vigtigheden af korrekt registrering af data og for datas betydning i forbindelse med afregning – enten DRG eller værdibaseret.
Du får redskaber til at blive afdelingens nøgleperson med stærke kompetencer inden for patientregistrering og DRG afregning.
Du vil bl.a. efterfølgende kunne vejlede kolleger, læger og andet sundhedsfagligt personale i korrekt
Patientregistrering og du får kendskab til de formelle love og regler omkring registrering og brug af data.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

 • Registreringspraksis
 • Dataregistre, Landspatientregistret og kliniske kvalitetsdatabaser
 • Klassifikationer, SKS, SNOMED CT, ICPC
 • Datasikkerhed
 • DRG & DAGS og takster – økonomi
 • DRG afregning og værdibaseret afregning
 • Ledelsesinformationssystemer – LIS
 • Sundhedsjournalen. Borgeres adgang til egne sundhedsdata, sundhedsfagliges adgang til patientdata på tværs.

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • forstå styringselementer i sundhedsvæsenet, herunder betydningen af styring gennem præstationsbudgetter og incitamentsstrukturer
 • forstå datas livscyklus og den basale registrering af data
 • forstå formålet med kliniske databaser og hvordan disse kan anvendes i sygehus-/sundhedsvæsenet
 • forstå potentialet i og anvendelsen af sundhedsdata, herunder påvirkningen af arbejdsgange på arbejdspladsen
 • have kendskab til brug af sundhedsdata i ledelsesinformations-systemer samt betydningen og konsekvenserne af egen rolle og funktion
 • have viden om afregningsprincipper og økonomiske konsekvenser både aktivitetsafregning og værdibaseret afregning
 • have viden om nationale sundhedssystemer, herunder Sundhed.dk og Sundhedsjournalen, og hvorledes data tilføres disse databaser.

De studerende skal

 • kunne anvende sundhedsvæsenets klassifikations- og registreringssystemer
 • kunne anvende DRG-værktøjer
 • kunne anvende relevante love på konkrete datasikkerhedsproblemstillinger.

De studerende skal

 • kunne medvirke ved kvalitetssikring og evaluering af sundhedsdata
 • kunne formidle viden om og medvirke til implementering af registrering og brug af sundhedsdata til samarbejdsparter, kolleger og ledelse
 • kunne deltage i projekter med udvikling og implementering af IT-systemer til registrering og anvendelse af sundhedsdata.
Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er