NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sessioner

Vælg mellem fem sessioner: 

Session 1: Sundhed for udsatte unge i sociale tilbud

På denne session kan du blive klogere på, hvordan man kan styrke arbejdet med sundhedsfremme i praksis. Baggrunden for den viden, der præsenteres på sessionen, er et projekt i regi af Den Sociale Udviklingsfond (SUF) og Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 
SUF er en almennyttig non-profit fond, hvis ydelser dækker over alt fra botilbud med døgnforanstaltning til mentorordning, socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesrettede forløb. Organisationen har igennem en årrække haft fokus på at arbejde mere og systematisk med sundhedsfremme i en erkendelse af, at sundhed er helt fundamentalt for menneskers mulighed for at leve et godt liv. Man har været bekendt med, at det ofte er en stor udfordring for de borgere, der er indskrevet i SUF, at varetage egen sundhed. Samtidig har der hersket en usikkerhed om, hvorvidt man som personale besidder de nødvendige kompetencer og har den rette tilgang i forsøget på at understøtte borgerne i deres sundhed. Denne ambition og nysgerrigheden på at udvikle den socialpædagogiske faglighed imod at inddrage mere sundhedsfremme har været drivkraften i det projekt, som oplægget tager udgangspunkt i.

// Dina Danielsen, seniorforsker, SDU

Session 2:  Sundhed er mere end kost og motion
På denne session sætter vi fokus på det brede sundhedsbegreb, hvor aspekter som fysisk-, psykisk- og social sundhed kommer i spil. 
På Handicapområdet i Brønderslev Kommune,  benytter man ikke blot sundhedsbegrebet som værende forebyggelse af sygdom, men det benyttes i høj grad også til at skabe fokus på at fremme fysisk-, psykisk- og social velvære/trivsel hos den enkelte borger. Men har  taget et aktivt valg om at sætte sundhed på dagsordenen, ved kontinuerligt at planlægge og udføre sundhedsfremmende aktiviteter i dagligdagen.
Deltag her og få inspiration til, hvordan det brede sundhedsbegreb kan implementeres i praksis, selv ved brug at få ressourcer!
 
// Rikke Thomasberg, afdelingsleder, Handicapområdet, Brønderslev Kommune, uddannet pædagog 
// Camilla Holland, afdelingsleder, Handicapområdet, Brønderslev Kommune, uddannet sygeplejerske


Session 3: Forråelse – værdighed og den sunde kultur
Når noget bliver for svært ænder vi adfærd og holdninger, som gør det nemmere for os, at være i det.  Denne ændring kan føre til forråelse, som er en tilstand, der er usund for både borgerne og medarbejderne Sessionen giver en indsigt i forråelsens mange ansigter. Hvad skal du være opmærksom på når kulturen ændrer sig og bliver rå?
Ved sessionen bliver du introduceret for nogle af de bagvedliggende mekanismer, som kan føre til en rå kultur og du får samtidigt eksempler på hvordan der kan arbejdes med mekanismerne.

// Maibritt Kuszon og Bibi Asklund, chefkonsulenter, Komponent


Session 4: Samarbejde med det frivillige sociale område
På denne session dykker vi et lag dybere ned end blot samtalen om, hvor meget godt der er at hente ved at samarbejde med det frivillige sociale område. For hvordan griber vi overordnet samarbejdet an, når vi er en kommune eller offentlig institution? Mange af os kender formentlig til mislykkede projekter, der ikke gav det udbytte, vi håbede. Denne session handler om, hvordan frivilligheden kan implementeres og finde sin egen skæve - men interessante - plads blandt alle de traditionelle opgaver på socialområdet. 

Med udgangspunkt i erfaringer fra praksis i Solrød Kommune, vil Helen Pihl dele tilgange, resultater og refleksioner til inspiration og dialog. 

// Helene Pihl, leder af aktivitets- og frivillighedscentret, Solrød Kommune


Session 5: Rusmidler og udviklingshæmning 
Flere kommuner og regioner rapporterer, at de ser en stigning i anvendelsen af rusmidler blandt borgere med udviklingshæmning. Samtidig oplever fagprofessionelle fra både det sociale – og rusmiddelbehandlingsområdet et stort videnshul og mange dilemmaer i arbejdet med borgere med udviklingshæmning, der har et problematisk forbrug af rusmidler.
På sessionen sættes der fokus på, den seneste viden om målgruppens rusmiddelforbrug,  og hvad der skal være fokus på for at få skabt et godt tværfagligt samarbejde med og omkring borgere med udviklingshæmning. Der vil være eksempler på tværfagligt materiale, der er udviklet til netop dette formål.

// Helle Høeg, antropolog og chefkonsulent, Metodecentret