NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sundhed i sociale tilbud

Komponent inviterer for anden gang til den nationale konference: Sundhed i sociale tilbud. Konferencen afholdes d. 9. november 2021 i Odense.

Hvordan bliver sundhedsfaglige og socialfaglige perspektiver koblet på landets sociale tilbud, således at det bliver til gavn for borgerne med sociale, psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser? Det spørgsmål er tiltagende aktuelt og ikke mindst komplekst. Specielt i lyset af, at sundheden blandt mennesker med handicap eller psykisk sygdom er markant dårligere end i resten af befolkningen. Dette forhold afspejler sig også i middellevetiden, der for mennesker med handicap eller psykisk sygdom skønnes til at være væsentlig kortere end hos den generelle befolkning.

I landets sociale tilbud stilles der flere krav til at sammenlægge et socialfagligt og et sundhedsfagligt perspektiv i arbejdet med borgere med sociale, psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Er der tale om to forskellige faglige blikke, som skal kobles tættere sammen med hinanden? Eller er det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde og sprog bare to sider af samme sag i en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med mennesker? Til konferencen ønsker vi at udforske denne sammentænkning af to faglige tilgange og begreber, som supplerer hinanden, men måske også i nogle tilfælde udfordres af hinanden – gennem faglige oplæg, præsenteret forskning, borgerperspektiver og konkrete cases.

Konferencen vil inspirere gennem formidling af ny viden på området, præsentation af konkrete tilgange og erfaringer samt en fælles udforskning af de mange facetter omkring det tværfaglige samarbejde, som er i spil omkring det sociale og det sundhedsfaglige felt. 

Målgruppe
Konferencen henvender sig til alle ledere og medarbejdere, der arbejder med, og som interesserer sig for krydsfeltet mellem det sociale og sundhedsmæssige i arbejdet med mennesker.