Nye muligheder for kompetenceudvikling i det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen og sikring af værdig pleje til ældre bliver en opgave, der i omfang og kompleksitet vil vokse hen over de kommende år. Hos COK følger vi udviklingen, derfor er vi netop nu ved at opruste med nye kurser og konsulentydelser på det sundhedsfaglige område.

I COK tror vi på, at en del af løsningen på de udfordringer, som det nære sundhedsvæsen står overfor i de kommende år, er mere og bedre kompetenceudvikling af de medarbejdere, som er hjørnestenene i løsningen af de vigtige opgaver på området. Vi går ind for en praksisnær læringstilgang på ældreområdet, og ambitionen for COKs sundhedsfaglige kompetenceudvikling er klar:

  • Kompetenceudvikling skal bidrage til, at borgere i det nære sundhedsvæsen får kvalificeret og kompetent hjælp fra alle personalegrupper
  • Alle personalegrupper skal være gode til at samarbejde - også i komplekse situationer. 

I fremtiden vil det derfor være muligt at kontakte COK for specifikke konsulentydelser f.eks. i relation til tilsyn. Vi vil også meget gerne udvikle og designe undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i lige netop jeres dagligdag og behov. Det kunne f.eks. være i relation til implementering af kvalitetstiltag f.eks. i tidlig opsporing eller konkret i forhold til samarbejde omkring kommunens akutfunktion, håndtering af medicin osv. Vi vil også løbende annoncere åbne kurser, hvor der vil være mulighed for at lære sammen, med og af hinanden på tværs af kommuner.

Tværfagligt fokus på forebyggelse

I COK har vi ikke kun fokus på ældreområdet indenfor sundhedsfagligheden. Vi arbejder også med forebyggelse i mange sammenhænge, hvor vi i COK har fokus på specielt den tværfaglige tilgang. F.eks. har vi flere aktiviteter i forhold til børn og unge, stress og alkohol.

Det nære sundhedsvæsen vil løbende udvikle sig, og det samme vil COKs kursuskatalog. Allerhelst vil vi udvikle nye kurser med udgangspunkt i jeres behov og praksis, og vi ser frem til et godt samarbejde.
 

Sundhed i sociale tilbud
Forløb i egen organisation

Du kan også orientere dig i vores folder, der giver dig et overblik over aktiviteter på det sociale område. Vi udvikler kontinuerligt målrettede tilbud - og modtager gerne inspiration fra dig, hvis du har forslag til temaer, som kan understøtte visionen om mere kvalitet, viden og brugerinddragelse i de kommunale indsatser på det social- og sundhedsområdet.
 

Socialfolder 2020

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er