COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Styrket erhvervsdialog giver glade medarbejdere og tilfredse virksomheder

Medarbejderne fra Teknisk Forvaltning, Erhvervsafdelingen og Jobcenteret i Thisted Kommune har været på kursus i Styrket Erhvervsdialog – sådan at medarbejderne bliver endnu bedre i stand til at se virksomhedernes behov. På kurset bliver medarbejderne trænet i, hvordan de altid optræder imødekommende over for virksomhederne.

”Kurset i Styrket Erhvervsdialog giver konkrete bud på, hvordan vi som myndighed skal kommunikere med virksomhederne. Det handler om, at virksomhederne føler sig taget godt imod og har lyst til at indgå i en dialog med kommunen. Gennem kurset Styrket Erhvervsdialog, som afvikles i samarbejde med COK, er cirka 80 medarbejdere blevet trænet i at tage sig tid til at lytte til virksomhederne. De har lært at veksle mellem, hvornår de skal være myndighed, og hvornår de skal være serviceorgan. Redskaber der tilsammen gør, at vi mindsker risikoen for svære situationer, optrapning af konflikter og klagesager,” fortæller Mogens Kruse Andersen, der er direktør for Teknik og Erhverv i Thisted Kommune.

Dialog er omdrejningspunktet

Nutidens videnssamfund gør, at virksomhederne har ændrede forventninger. I dag forventer virksomhederne generelt mere af den enkelte sagsbehandler og kommunen som myndighed. En kendsgerning som netop har været med til at aktualisere behovet for nye metoder til at gå i dialog med virksomhederne i Thisted Kommune.

”Thisted Kommune har igangsat kurset Styrket Erhvervsdialog, fordi vi har et ønske om, at alle sagsforløb skal understøttes af en dialog som bygger på en serviceminded indstilling, understreger Mogens Kruse Andersen.

Marianne Rolighed, der er jobkonsulent, har deltaget i kurset og understreger at afsættet for kurset var en bedre erhvervsdialog med virksomhederne i Thisted Kommune.

”Forud for forløbet blev vi som kommende deltagere introduceret til forløbet igennem et kick off-møde, hvor det blev understreget, at der ville blive givet konkrete teknikker og værktøjer til forbedring af erhvervsdialogen. Efter kurset har jeg både fået forståelse af og værktøjer til at sikre en grundig og konstruktiv dialog med erhvervslivet. Netop det at kommunens ledelse og en konkret virksomhed deltog i kick off-mødet gjorde behovet tydeligt og øgede min motivationen og forståelsen for kurset,” siger Marianne Rolighed, der siden 1984 har været ansat i forskellige stillinger i Thisted Kommune og siden 1988 har arbejdet med arbejdsmarkedsområdet.

Hurtige resultater

Ifølge Mogens Kruse Andersen virker Styrket Erhvervsdialog motiverende på medarbejderne – ikke mindst fordi tilgangen hurtigt skaber resultater.

”På kurset havde COK-underviserne fokus på at give medarbejderne en forståelse af, hvad der er en serviceminded dialogform, og hvilke værktøjer der skal i brug for at varetage den serviceminded dialogform. Fra ledelsens side har vi nu en forventning om, at en mere serviceminded dialog giver grundlag for en højere tilfredshed hos virksomheder, og at virksomhederne har større forståelse for afgørelser og udtalelser. Kort sagt – vi forventer bedre afgørelser og beslutninger, der bygger på konstruktive dialoger,” fortæller direktøren for Teknik og Erhverv i Thisted Kommune.

Jobkonsulent Marianne Rolighed er i fuld gang med at omsætte kursets indhold i sin måde at arbejde på.

”Efter kurset i Styrket Erhvervsdialog er jeg blevet mere opmærksom på, hvor vigtigt forventningsafstemning og ensartet kommunikation er for en forbedret servicering af virksomhederne. Vi er i kontakt med mange virksomheder, og vi tager deres tid. Det kalder på, at vi er godt forberedte. Derfor har vi allerede sat flere tiltag i gang. Et eksempel er, at der i forbindelse med forberedelse af en virksomhedspraktik altid bør foreligge et cv på borgeren, der indeholder de oplysninger, som virksomhederne har brug for. Cv’erne vil nu blive udarbejdet i samarbejde med den sagsbehandler, der forbereder sagen,” fortæller Marianne Rolighed.

Styrket Erhvervsdialog skaber resultater

Mogens Kruse Andersen er meget klar i mælet om, at Styrket Erhvervsdialog er kommet for at blive i Thisted Kommune.

”Styrket Erhvervsdialog skaber vækst og virker motiverende på medarbejderne, fordi de kan se resultater med det samme. Metoden bygger på nogle grundværdier, som det er vigtigt, at vi som kommune ikke slipper af syne. Vi har netop lagt sidste hånd på en strategiplan, hvor blandt andet Teknik og Erhvervs omdømme er et væsentligt fokuspunkt,” siger Mogens Kruse Andersen.

Han er overbevist om, at kurset har været tiden værd, og at medarbejderne nu glæder sig til at bruge værktøjerne til gavn for virksomhederne i fremtiden.

”Jeg er blevet mere opmærksom på fordelene i en Styrket Erhvervsdialog og har fået motivationen til sammen med kolleger at finde frem til konkrete tiltag fra forberedelse over den skriftlige kommunikation til møder,” bekræfter Marianne Rolighed.

Forløbet i Thisted Kommune

Første del af forløbet i Styrket Erhvervsdialog er gennemført før sommerferien. Her har ledere og medarbejdere arbejdet med nye metoder og værktøjer til den løsningsorienterede dialog. Anden del af forløbet er i gang, og her arbejder ledere og medarbejdere med at afprøve og omsætte viden til konkrete handlinger og ændret adfærd. Organisationens samlede erfaringer samles op på workshops i november.