Undervisere på Styrket Borgerkontakt

COKs undervisningsteam på Styrket Borgerkontakt består af et fagligt stærkt og bredt funderet hold af chefkonsulenter, der alle har erfaring inden for den kommunale verden. Deres samlede viden om kommunal forvaltning strækker sig både bredt og dybt. Som tidligere chefer og ledere har de stor indsigt og erfaringer med de kommunale strategiske dagsordener og som chefkonsulenter, er de dybt involveret i den kommunale velfærdsudvikling. 

Læs om hver enkelt underviser herunder og om, hvorfor de synes, at Styrket Borgerkontakt er så vigtigt.


finn borch

Finn Borch

Hvorfor er Styrket Borgerkontakt så vigtigt?
Det bærende princip i vores koncept om Styrket Borgerkontakt er borgerinddragelse, og vores koncept om Styrket Borgerkontakt giver netop mulighed for at lave borgerinddragende forløb, der virker. 

Baggrund
Med 20 års erfaringer som leder og nu som forretningsansvarlig for Styrket Borgerkontakt, er jeg især optaget af at skabe forløb, der udvikler medarbejdernes dialogiske kompetencer, deres faglige professionalisme, deres samarbejdskompetencer og deres fokus på systematik og metodeudvikling. 

Udviklingen kalder på en kompetenceudvikling for både medarbejdere og ledere, men mest af alt, er der bug for, at udvikle organisatoriske kompetencer, der kan håndtere den store kompleksitet der i dag karakteriserer kommunernes opgaveløsning. Gennem sit fokus på etableringen af en erfarings- og vidensdelende kultur, bidrager Styrket Borgerkontakt til dette.

Læs mere om Finn her >>


jess vittingJess Vitting

Hvorfor er Styrket Borgerkontakt så vigtigt?
Styrket Borgerkontakt er vigtigt, fordi metoden sætter fokus på relationen mellem myndighed og borgere. Gennem Styrket Borgerkontakt kan de kommunale medarbejdere få værktøjer til at sikre en konstruktiv dialog og relation til borgerne. 

Baggrund
Som både politolog og journalist mener jeg, at det offentlige systems – herunder landets kommuners – legitimitet afhænger af borgernes oplevelse af, hvordan den offentlige forvaltning fungerer. Styrket Borgerkontakt sikrer og revitaliserer, at den enkelte medarbejder i den offentlige forvaltning møder, lytter, inddrager og træffer afgørelser i et tæt samspil med den enkelte borger eller virksomhed på et korrekt juridisk, etisk og menneskeligt grundlag.


dorthe nielsenDorthe Nielsen

Hvorfor er Styrket Borgerkontakt så vigtigt? 
Styrket Borgerkontakt er borgerinddragende, der er evidens for at det virker, og resultaterne kan ses på bundlinjen – kort sagt et kvalificeret kinderæg.  

Baggrund
Jeg har mere end 20 års erfaring med beskæftigelsesindsats bl.a. som jobcenterchef og borger- og arbejdsmarkedschef i Høje-Taastrup Kommune.

Læs mere om Dorthe her >>


john møldrupJohn Møldrup

Hvorfor er Styrket Borgerkontakt så vigtigt?
Styrket Borgerkontakt er vigtigt, fordi det sætter fokus på mødet mellem kommune og borger på en måde, der skaber merværdi for både borgere, medarbejdere og samfund.

Baggrund
Gennem de sidste 20 år har jeg arbejdet med, hvordan måden, vi møder hinanden på og bruger vores tillidsbaserede relation, skaber bevægelse for borgere.

Læs mere om John her >>