Udbytte

Med et forløb i Styrket Borgerkontakt sætter I ikke blot fokus på god service og borgerbetjening. I styrker også medarbejdernes forståelse af og kompetencer til at løfte opgaven på en effektiv måde, mens I styrker arbejdsglæden og øger borgernes tilfredshed.

For deltagerne:

 • Opnår større forståelse for egen rolle, funktion og position i borgerbetjeningen
 • Opnår indsigt i, hvordan man navigerer klogt og etisk forsvarligt i krydspresset mellem forskellige interesser og logikker
 • Bliver i stand til at undersøge borgernes og egne forestillinger og antagelser ud fra en åben og nysgerrig tilgang
 • Lærer at håndtere konfliktfyldte samtaler på professionel og konstruktiv vis
 • Lærer at handle proaktivt, tidligt og hurtigt 
 • Formår at holde fokus på proces og fairness
 • Bliver opmærksomme på at opsamle viden og dele den med kollegaer
 • Opnår større jobtilfredshed, trivsel og arbejdsglæde

For organisationen: 

 • Skaber øget borgertilfredshed i kontakten med kommunen
 • Reducerer konflikter og klager i relationen med borgeren
 • Sænker sagsbehandlingstiden
 • Skaber økonomiske og tidsmæssige besparelser
 • Styrker medarbejdertilfredsheden i det daglige arbejde
 • Udvikler en videndelende og læringsorienteret kultur
 • Udvikler et fælles sprog, en fælles metode og en fælles forståelse af kerneopgaven
 • Styrker indsatsen omkring strategiske målsætninger for borgerkontakt. 

Klik her for at læse mere om, hvordan et organisatorisk fokus på Styrket Borgerkontakt kan styrke fælles sprog og tilgange. 

Kontakt os!

Vil du høre mere om, hvordan et forløb i Styrket Borgerkontakt kan styrke sagsbehandlingen, borgertilfredsheden og medarbejderglæden på din arbejdsplads? Kontakt os i dag.