COKs tilgang til kompetenceudvikling

COK har en helhedsorienteret, anerkendende og praksisrettet tilgang til de konsulentopgaver, vi løser. Det betyder, at vi altid tager udgangspunkt i den konkrete hverdag og sammensætter forløbet med henblik på at udfordre og kvalificere den daglige praksis.

Vi arbejder ud fra den overbevisning, at det er vigtigt at inddrage alle relevante organisatoriske niveauer og have blik for de praktiske relationer, der udspiller sig på kryds og tværs i dagligdagen mellem mennesker.

Vores forløb er funderet i aktionslæringstankegangen. Grundtanken i aktionslæring er, at individer og organisationer udvikler sig og lærer mest effektivt gennem løsning af reelle udfordringer knyttet til den konkrete opgaveløsning.

Aktionslæring har desuden den læringsmæssige fordel, at medarbejdernes og ledernes udvikling og læring sker i sammenhæng med løsning af kerneopgaverne, hvilket sikrer et større udbytte for såvel medarbejder som organisation.

Kontakt os!

Vil du høre mere om, hvordan et forløb i Styrket Borgerkontakt kan styrke sagsbehandlingen, borgertilfredsheden og medarbejderglæden på din arbejdsplads? Kontakt os i dag.