Skab fælles sprog med Styrket Borgerkontakt for hele organisationen

Hvis kommunens forskellige afdelinger tager udgangspunkt i de samme metoder og tilgange til borgerkontakten, er der store gevinster at hente.

En fælles tilgang til borgerkontakten giver nemlig mulighed for at evaluere og optimere systematikken i medarbejdernes praksis. Det bliver muligt at lære fra hinanden på tværs af forvaltninger, og det styrker medarbejdernes tilfredshed og følelsen af at levere kompetent opgaveløsning.

Resultatet af en fælles tilgang er, at der bliver udviklet et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad god borgerbetjening er, hvilket i sidste ende kommer borgeren til gode. Hvis borgeren oplever den samme type af tilgængelighed, service og dialog uanset hvilken forvaltning, han eller hun er i dialog med, vil borgernes generelle oplevelse af kommunen som myndighedsudøver og serviceorgan også styrkes positivt.

    Uanset om I ønsker at gennemføre et forløb om Styrket Borgerkontakt for en enkelt afdeling, for flere afdelinger eller for hele organisationen, designer vi forløbet med udgangspunkt i de lokale og faglige forhold, de ledelsesmæssige målsætninger og arbejdspladsens kultur. Læs mere om mulighederne for opbygning af et forløb her.

     

    Kontakt os!

    Vil du høre mere om, hvordan et forløb i Styrket Borgerkontakt kan styrke sagsbehandlingen, borgertilfredsheden og medarbejderglæden på din arbejdsplads? Kontakt os i dag.