Design og opbygning

Et forløb om Styrket Borgerkontakt designes altid med udgangspunkt i de lokale og faglige forhold, de ledelsesmæssige målsætninger og arbejdspladsens kultur.

Vores forløb kan gennemføres med fokus på Styrket Borgerkontakt alene, eller forløbet kan tænkes ind i strategiske kommunale målsætninger om f.eks. sammenhængende indsatser eller nedbringelse af sagsbehandlingstider. Forløbet er også velegnet som en del af et samlet forløb om f.eks. empowerment og samtaleteknikker på beskæftigelses- og socialområdet.

Forløbet designer vi sammen – f.eks. med udgangspunkt i nedenstående basisforløb med to hold:

  • Indledende partnerskabsmøde
  • Kick off-arrangement for alle deltagende medarbejdere
  • Undervisnings- og træningsdage med makkerskaber og handleplaner
  • Evaluerings- og perspektiveringsdage
  • Opfølgende partnerskabsmøde

Læs mere om delaktiviteterne her

Forløbet kan med fordel kombineres med fokusgruppeinterview forud for planlægningen af forløbet samt aktionslæringsforløb for de ledere, der skal understøtte medarbejderne i Styrket Borgerkontakt. Vi tilbyder også individuel sparring og feedback for medarbejderne, ligesom vi kan gennemføre effektmålinger og resultatdokumentation, hvis der er behov for dette. Læs mere om supplerende aktiviteter her.

Kontakt os!

Vil du høre mere om, hvordan et forløb i Styrket Borgerkontakt kan styrke sagsbehandlingen, borgertilfredsheden og medarbejderglæden på din arbejdsplads? Kontakt os i dag.