Forsøg med Styrket Borgerkontakt – danske resultater

Et studie havde til formål at afdække, om man ved at anvende den særlige metode i Danmark kan frigøre arbejdstid for medarbejdere, som dagligt arbejder med klagehåndtering.

Samtidig ønskede man at efterprøve, om man kunne opnå de samme resultater som i Holland, hvor konceptet er udviklet.

Væsentlige resultater

  • I op til 88% af sagerne lægges en klage ned ved brug af Styrket Borgerkontakt
  • En tidsbesparelse på op til 49% ved brug af Styrket Borgerkontakt
  • En økonomisk besparelse på op til 3.346 kr. pr. klage ved brug af Styrket Borgerkontakt
  • Et årligt arbejdskraftbesparende potentiale på 42% ved brug af Styrket Borgerkontakt
  • Medarbejdernes og borgernes tilfredshed stiger med op til 52% ved brug af Styrket Borgerkontakt
  • Medarbejderne giver udtryk for en oplevelse af øget kompetence, bedre overblik, indflydelse, positive tilbagemeldinger fra borgere, personlig ros osv.

Undersøgelsen er gennemført af Viemose og cBrain sammen med Favrskov Kommune, Furesø Kommune, Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital. Projektet var støttet af Fonden for Velfærdsteknologi.

Kontakt os!

Vil du høre mere om, hvordan et forløb i Styrket Borgerkontakt kan styrke sagsbehandlingen, borgertilfredsheden og medarbejderglæden på din arbejdsplads? Kontakt os i dag.