NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Styrk kvaliteten af sagsbehandling – og gør jer klar til at borgerne får adgang til egne data (Borgerblikket)!

Indhold

”Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund. Det har vi meget stor glæde af. Men udviklingen kan kun fortsætte, hvis befolkningen fortsat har tillid til, at det offentlige forvalter data forsvarligt og professionelt. Derfor er der behov for, at borgerne har adgang til egne sager og data, så der bliver mere gennemsigtighed om, hvad kommunen foretager sig.
Det kræver dog kompetencer indenfor god og tydelig sagsbehandling i kommunerne, og derfor udbyder Komponent nu et forløb, som sætter spot på netop kvaliteten af jeres sagsbehandling.

Med udgangspunkt i de forvaltningretslige forhold, grundlæggende datasikkerhed og konkrete principper med særligt fokus på notatpligt, journalisering og behandling af personfølsomme data, så går du hjem fra kurset og kan tage ansvaret for sagsbehandling, og bliver skarp på hvordan kommunen skal behandle fx personfølsomme oplysninger. Du kommer også til at kunne fungere som sparringspartner for fx ledelse i forhold til forhandlings-, vejlednings og rådgivningsopgaver i forbindelse med journalisering og dertil knyttede forvaltningretslige principper.

Forløbet afholdes som et 2-dags eksternat med ca. 2 ugers mellemrum mellem hver dag, hvor det samtidig bliver muligt for deltagerne at lære hinanden at kende på tværs, således at deltagerne efterfølgende kan trække på den fælles viden. Det skaber størst mulig læringseffekt!

Hvorfor et forløb med fokus på vores sagsbehandling?

Kommunerne skal fremover arbejde mere med, at borgerne i højere grad skal opleve en kommunal sektor, der skaber tillid og tryghed, hvor borgeren i højere grad oplever gennemsigtighed og får større ejerskab over data om dem selv i kommunerne. Fx har man i Vejle arbejdet med ’Borgerblikket’, hvor borgere har kunne se et overblik over deres sager og ydelser på borger.dk. Løsningen kaldes Borgerblikket, og de næste 11 kommuner arbejder nu for at blive koblet på løsningen. Borgerblikket er udviklet som led i projektet 'Borgerens Adgang til Egne Data', der er del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.
Erfaringerne fra bl.a. Vejle Kommune er fx:
"I Vejle har vi snakket journaliseringspraksis siden 2007, så vi har arbejdet meget med god journaliseringsskik. Og der ligger en udfordring og noget arbejde, der skal gøres klart. Det handler også om ambitionsniveau, altså hvor meget vil man, og hvor meget vil man ikke," siger Jesper Brøns Sejersen. "Og har man ikke snakket sagsbehandlingspraksis i kommunen forud for det her, så ligger der en del arbejde for kommunerne for at blive klar til det."

Dit udbytte efter dagen

Hvad enten du sidder med miljø-, sundheds- eller ydelsessager eller en helt anden type sager, skal du behandle sagerne korrekt og lovligt. Det gælder både i forhold til den enkelte borger eller virksomhed og i forhold til din administrative og politiske ledelse. Derfor skal du have et godt kendskab til de krav, som lovgivningen stiller til behandlingen af sager.

Dagene giver dig indsigt i:

  • legalitetsprincippet, hjemmel og skøn og fortolkning
  • de forvaltningsretlige retskilder (forvaltningsloven mv.)
  • grundlæggende forvaltningsretlige begreber (afgørelse og part)
  • vejledning
  • partsrepræsentation
  • notatpligt
  • sagsoplysning og partshøring
  • begrundelse og klagevejledning.

Kurset sætter spot på grundlæggende forvaltningsretlige forhold, grundlæggende datasikkerhed og konkrete principper med særligt fokus på notatpligt, journalisering og behandling af personfølsomme data. Deltagerne bliver sat i stand til at tage ansvaret for journaliseringen, og bliver skarpe på hvordan kommunen skal behandle fx personfølsomme oplysninger.

Godt for din leder:

  • Lederen får en medarbejder, som har et generelt indblik og forståelse for sagsbehandlingen, og som på den baggrund bliver bedre i stand til at styrke hele afdelingens sagsbehandlingskvalitet.
  • Lederen holder sine medarbejderes viden om sagsbehandling ved lige, og giver aktuelt og fornyet input til medarbejderen

Hvor kan jeg læse mere?

Læs mere om baggrunden for Projektet om Borgerens Adgang til Egne Data – det er god baggrundsviden: https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi…

Tidligere deltagere udtaler:

"god oplægsholder,mange spændende hverdags relevante eksempler".
"Dygtig jurist med gode menneskelige egenskaber"
"Jeg var meget begejstret over alt det underviseren kunne og vidste. Underviser var rigtig god til at komme med historier, så man rigtig kunne forholde sig til det. Og så kunne man virkelig mærke, at underviser brændte for det lavede."

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med sagsbehandling i henhold til de forvaltningsretlige principper, borgernes rettigheder og de retslige sikkerhedsprincipper.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag