NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Styrk jeres indsats mod mobning på skolen

Vil du have viden og inspiration til jeres fortsatte arbejde med skolens indsats mod mobning?

Er du en del af skoleledelsen eller f.eks. i ressourceteamet i grundskolen? og vil du have viden og inspiration til jeres fortsatte arbejde med skolens indsats mod mobning? Så skal du tage på dette kursus, som giver en grundlæggende indføring i den nye lovgivning og håndteringsregler samt inspiration til at fastlægge hvilke trivselsindsatser, der kan målrettes netop jeres skole. Formålet er også at give dig redskaber til i samarbejde med resten af skolens medarbejdere at skabe de bedst mulige læringsrammer for børn og unge, så de ikke skal frygte mobning og social eksklusion.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har siden 2002 rådgivet om mobning og har siden 2017 huset Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Ved hjælp af eksempler fra rådgivningen og klagesager belyser vi problemstillinger fra dagligdagen på skoler i Danmark, som kan gøre jer skarpere på det, der skal ændres for at styrke trivslen på jeres skole.

En del af kurset er case-baseret, og du er derfor også velkommen til inden kursets start at fremsende spørgsmål eller konkrete eksempler, som du er stødt på i arbejdet med fx jeres anti-mobbestrategi.

8 tegn på mobning – for dig som vil styrke skolens indsats

Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer. Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.

Kan du kende dette i arbejdet med jeres skoles anti-mobbestrategi?

Ifølge undervisningsmiljøloven skal alle skoler have en strategi mod mobning samt vide, hvordan der skal handles, hvis der er elever der oplever mobning. Mobning har udviklet sig og foregår i dag i lige så høj grad digitalt som i skolegården. Derfor kan mobning være svær at definere og hvor går grænsen?

På kurset får du viden om reglerne vedrørende mobning og input til hvordan I, som skole, kan arbejde med jeres trivselsindsatser så de bliver forankret i jeres daglige pædagogiske praksis.

Kurset vil give jer redskaber til i samarbejde med jeres personale at skabe de bedst mulige læringsrammer for børn og unge, så de ikke skal frygte mobning og social eksklusion. Undervejs faciliterer vi gruppeprocesser, hvor I kommer til at arbejde med kurset temaer relateret til dagligdagen på jeres skole.

Dit udbytte efter dagen:

Du får konkret viden om den nye lovgivning og håndteringsreglerne - hvad er skolernes ansvar i forbindelse med mobning? Her sætter vi særligt fokus på anti-mobbestrategier og handlingsplaner i tilfælde af mobning.

  • Du får viden om klageadgangen for elever og forældremyndighedsindehavere over skolers håndtering af mobning eller lignende
  • Du får viden om og inspiration til arbejdet med mobning og digital mobning – det fællesskabsorienterede mobbesyn
  • Du får viden og redskaber til at arbejde med tolerancekultur – særligt med fokus på ledelse, medarbejdere og forældres påvirkning
  • Du får viden og redskaber til arbejde med skole-hjem samarbejdet. Hvordan håndterer I skole-hjem samarbejdet i forbindelse med mobning eller mobbelignende processer? Hvordan gør man opmærksom på forældres ret uden at udløse et væld af klager?
  • Endelig får du mulighed for at lære af andres arbejde med antimobbestrategi og handlingsplan og dermed inspiration til at fastlægge hvilke trivselsindsatser, der kan målrettes netop jeres skole

Et forløb som tager udgangspunkt i praksis på skolerne - på baggrund af viden fra henvendelser i anti-mobberådgivningen og klagesagerne i Den Nationale Klageinstans mod Mobning har DCUM særlig viden omkring forebyggelse og håndtering af mobning og mobbelignende processer.

Overvej om I skal flere afsted fra samme skole – da det kan være en fordel i forhold til samarbejdet; både i løbet af kursusdagen men også når man kommer hjem på skolen igen.

Læs mere om Den Nationale Klageinstans mod Mobning – god baggrundsviden her.

Undervisere/ Oplægsholdere

Juridisk konsulent Heidi Johannesen og fagkonsulent Charlotte Helbo Lund fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Fælles for dem begge er indsigt og forankring i arbejdet om forebyggelse og håndtering af mobning og mobbelignende processer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til skoleledelsen eller fx. ressourceteamet i grundskolen.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag