NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Styrk dit arbejde med at lede og udvikle teams

Vil du være skarpere på, hvordan du etablerer, udvikler og leder teams til gavn for opgaveløsningen? Så tilmeld dig Teamledelse i den offentlige organisation, der er et af de spændende valgmoduler på Den Offentlige Lederuddannelse.

Flere opgaver i offentlige organisationer løses i dag i teams, som dermed bliver omdrejningspunktet for at lykkes med kerneopgaven i samspil med borgere, brugere og andre interessenter. Den organisering har mange fordele, men kræver også, at den enkelte leder kan håndtere balancen mellem ledelse og selvledelse og ikke mindst håndtere de uformelle magtstrukturer, der opstår internt i teams uden formel ledelse. 

– Teamledelse er vigtig disciplin for ledere i offentlige organisationer. Samtidig kan teamledelse være en udfordrende opgave, fordi der ofte opstår nogle gruppedynamikker i teams, der kræver tydelig ledelse. Samtidig bliver teamstrukturerne mere og mere dynamiske – mange medarbejdere indgår i flere teams, hvoraf nogle er ret faste, mens andre er fleksible og flygtige og snarere har karakter af netværk. Dermed bliver både omstillingsevnen og overblikket udfordret hos både medarbejdere og ledelse, siger Jesper Holm, der underviser på modulet Teamledelse i den offentlige organisation hos Komponent. Han fortsætter:

– Endelig kan der opstå dilemmaer mellem teamets måde at fungere med hinanden på og evnen til at løse opgaverne optimalt. For hvis vi har det (for) rart med hinanden, kan det være svært at udfordre hinanden i forhold til, om opgaveløsning og processer kunne blive endnu bedre.

Konkrete værktøjer til dit arbejdet med teams

På modulet Teamledelse i den offentlige organisation får du indsigt i og forståelse for teamledelse i den offentlige organisation og for de muligheder og udfordringer, teamorganiseringen bærer med sig. Dermed bliver du klædt på til bedre at udvikle og lede dine egne teams:

– Med afsæt i et overblik over en række skiftende perspektiver på teams og teamledelse får deltagerne på modulet konkrete værktøjer til at arbejde professionelt med etablering og løbende ledelse af teams i egen organisation. Vi vil have særligt fokus på arbejdet med kultur, samarbejde og kommunikation i teamet, da der forskningsmæssigt er klart belæg for, at dette er det mest afgørende for, hvor godt teamet fungerer med hinanden og præsterer i forhold til kerneopgaven, siger Jesper Holm.

Lige nu kan du tilmelde dig Teamledelse i den offentlige organisation (5 ECTS) med start foråret 2022. 

Teamledelse i den offentlige organisation (5 ECTS)

Få værktøjer og praktisk teori til Teamledelse

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • Februar - april 2022
Lokation Aarhus

Har du spørgsmål til modulet eller Den Offentlige Lederuddannelse?

Så er du altid velkommen til at kontakte os.