NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Styrk dine kompetencer som vejleder for kontorelever

COK har netop udviklet et nyt modul målrettet dig, der er vejleder, skal til at være vejleder eller på anden måde er involveret i at udvikle gode uddannelsesforløb for kommunens eller regionens kontorelever. Her fortæller underviser Helle Ahrenkiel om baggrunden for modulet.

Vil du være en bedre vejleder til gavn for både dine elever og din arbejdsplads? Så tag det nye modul på Kommunomuddannelsen om vejledning af kontorelever. Helle Ahrenkiel er en af underviserne på det nye modul, der skal klæde vejlederne på til den vigtige opgave.

– Vi lever i en omskiftelig verden med nye organisationsformer, nye måder at samarbejde på og stadige omstruktureringer. Som vejleder for kontorelever skal man uddanne sine elever til at begå sig på en offentlig arbejdsplads i konstant forandring, og her kan det være vigtigt at have de rigtige redskaber til at motivere eleverne, planlægge gode elevforløb og samtidig have fokus på elevernes trivsel, så du som vejleder skaber de bedste rammer for et godt gennemført forløb, siger Helle Ahrenkiel.

En undersøgelse fra HK Kommunal viser, at kun 35 procent af kontoreleverne oplever, at de i høj grad eller meget høj grad har indflydelse på, hvilke opgaver de arbejder med.  44 procent svarer i samme undersøgelse, at de i nogen grad har indflydelse, mens 17 procent svarer, at de kun i lav grad har indflydelse på deres opgaver. 

Derfor handler en del af den nye vejlederuddannelse om at give vejlederne nye redskaber til at skabe involvering og medinddragelse, hvilket kan være en vigtig forudsætning for at fastholde elevernes motivation og styrke deres oplevelse af relevans i løbet af uddannelsen.

– Som vejleder giver det rigtig god mening at tænke i involvering og medskabelse, så det er noget af det, vi har fokus på i uddannelsen. Derudover gennemgår vi også en række konkrete redskaber i forhold til motivation, læring og læringsstile, og så ser vi på, hvordan man fastholder en rød tråd igennem hele uddannelsesforløbet, så der skabes sammenhæng og transfer fra uddannelsen til arbejdsplads og tilbage igen, siger Helle Ahrenkiel, der er opmærksom på, at det at vejlede elever kan være en stor opgave. 

– De store forandringer, der er i gang i kommunerne og regionerne, tager rigtig meget tid, så det er ikke altid, at vejledere får planlagt og struktureret et elevforløb helt så grundigt, som de måske gerne ville. Det er rigtig ærgerligt, for når det kommer til vejledning af kontorelever, så gælder reglen med, at godt begyndt er halvt fuldendt. Har man som vejleder har de rigtige redskaber til at afdække elevernes ressourcer og kompetencer og mestrer at lægge en god plan allerede fra begyndelsen, så gør man nemlig eleverne langt mere selvhjulpne i deres faglige og personlige udvikling, siger Helle Ahrenkiel.

I løbet af Vejlederuddannelse - vejledning af kontorelever får de studerende konkrete redskaber til planlægning, gennemførelse og evaluering af et godt elevforløb. Det kan f.eks. være værktøjer til at strukturere forventningssamtalen, midtvejssamtaler og slutevalueringen eller til at coache eleverne til selv at finde løsninger på nogle af de problemstillinger, de møder i løbet af deres uddannelsesforløb. Helle Ahrenkiel ønsker desuden at være med til at styrke en række mere personlige egenskaber hos de kommende vejledere:

– En god elevvejleder har stærke kommunikative redskaber, er aktivt lyttende, nærværende og parat til at give eleverne plads og rum til refleksion. Derudover skal vejlederen være en god rollemodel, der kan støtte og motivere eleverne i deres læringsforløb, men også udfordre dem og give dem et kærligt skub, hvis det bliver nødvendigt, slutter Helle Ahrenkiel.

Kommunommodulet Vejlederuddannelse - vejledning af kontorelever udbydes i foråret i Aalborg, Aarhus og Herlev.