NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Program

9.00: Ankomst og morgenkaffe


9.30: Velkomst og rammesætning

// Lisbeth Mouritzen, chefkonsulent, COK


9.35: Den økonomiske styring af specialundervisningsområdet: Udfordringer og muligheder
Ofte gøres økonomistyringen på specialundervisningsområdet til et spørgsmål om hvorvidt skolerne eller forvaltningen betaler for specialskolepladserne. I sit indlæg vil Per Nikolaj Bukh vise, at det er vigtigt at se på, hvordan faglige principper og målsætninger, skolestruktur samt organisering spiller sammen med konkrete valg at tildelingsprincipper. Med udgangspunkt i erfaringer fra et stor antal kommuner vil Per Nikolaj udfolde paletten af styringsmuligheder, og introducere hvordan forskellige valg og principper kan være alternativer eller forudsætninger for hinanden.

// Per Nikolaj Bukh, professor,  Aalborg Universitet


10.30: Visitation, tilbudsvifte og medarbejderkompetencer – et forskningsperspektiv
Hen over de senere år har ønsket om af fremme almenskolens kapacitet til at imødekomme særlige behov hos en bredere elevgruppe stået centralt i mange kommuner, bl.a. for at nedbringe behovet for at visitere til segregerede tilbud. Lokalt har man arbejdet med at fremme almenskolemedarbejdernes specialpædagogiske kompetencer gennem bedre sparringsmuligheder, forskellige typer af kompetenceudvikling, samt gennem samarbejde på tværs af almen- og specialområdet. Ud over sådanne tiltag spiller kommunernes beslutninger om opdeling og placering af specialtilbud samt visitation til disse specialtilbud også en stor rolle for mulighederne i almenskolen.

Med afsæt i en række undersøgelser vil oplægget præsentere en forskningsbaseret belysning af centrale sammenhænge mellem visitation, tilbudsvifte og medarbejderkompetencer.

// Thyge Tegtmejer, forsker, ph.d., VIVE


11.00: Kaffepause


11.20: Vælg mellem tre faglige sessioner 

Session 1: Styrk samarbejdet med det sociale område
Folkeskolen og socialområdet er ofte fælles om at løfte ansvaret over for en elev med vanskeligheder. Men hvem skal betale? I dette oplæg stilles skarpt på indsats- og kompensationsmulighederne i Serviceloven, samt hvilken sektor der har det juridiske og økonomisk ansvar, når en elev f.eks. helt eller delvist er fraværende fra undervisningen, eller når eleven har behov for transport til skole og fritidstilbud.

// Inge Louv, handicapkonsulent 

Session 2: Udvikling af differentierede læringsfællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn
Traditionelt har fokus i PPRs arbejde tidligere været på det enkelte barn og dets vanskeligheder. I Ballerup arbejder vi i stedet med fokus på udvikling af læringsfællesskaberne. For at komme hertil har vi omlagt vores praksis og tilgange til opgaverne, så vi nu arbejder opgaveorienteret og tæt på praksis. Det betyder, at vi har afskaffet indstillingsskemaer og lange rapporter, for i stedet at rykke ud i skoler og dagtilbud og samarbejde om opgaverne i praksis. Skoler og institutioner har derigennem lettere adgang til samarbejdet og PPR er ikke længere eksperten. I stedet stiller vi os ud i rummet sammen med lærere og pædagoger og arbejder målrettet i praksisfællesskaberne med øje for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. 

// Maria Norlin, pædagogisk leder for kompetencecenteret og psykolog Maja Delcomyn Hansen, Ballerup Kommune

Session 3: Skab overblik over inklusions- og specialundervisningsområdet med et styringscockpit
De kommuner, som træffer de bedste strategiske, faglige og økonomiske beslutninger på inklusions- og specialundervisningsområdet, har et styringscockpit til rådighed. Det sikrer dem et systematisk overblik over udviklingen på specialundervisningsområdet. Kommunerne bruger styringscockpittet til at forudse og agere på udviklinger og tendenser, som er anderledes end forventet eller ønsket. På sessionen får du viden om og inspiration til, hvordan du kan arbejde med et styringscockpit i din kommune.

// Nanna Hansen, chefkonsulent, Komponent


12.00 Frokost


13.00: Hvordan arbejder Aarhus Kommune med mellemformer
På baggrund af et ønske om at lykkes bedre i arbejdet med børn og unge både med og uden særlige behov, foretog Aarhus kommune i efteråret 2020 en afdækning af skolernes arbejde med mellemformer. Denne afdækning gav vigtig viden om, hvad vi skal blive bedre til og dannede således et afsæt for det videre arbejde med mellemformer på alle Aarhus’ skoler. 
I første del af oplægget vil tovholdet på projektet om mellemformer, Anna Kromann gøre os klogere på afdækningens fund og målet for arbejdet med mellemformer: Stærke og mangfoldige børnefællesskaber gennem styrket fokus på de professionelles kompetencer og skolen som miljø. Teori, forskning og lokale erfaringer med special- og almenpædagogik danner tilsammen afsættet for designet af arbejdet med mellemformer og vil blive berørt  ligesom du vil høre om organisering af arbejdet, skolernes lokale råderum, aktionslæring, centrale pædagogiske modeller og samarbejdet mellem skoler og PPR. .
Anden halvdel af oplægget vil være et praktikerperspektiv på arbejdet med mellemformer: Nina Yuki Abildgaard, pædagogisk leder fra Åby Skole i Aarhus, fortæller om hvordan de, konkret og lokalt, arbejder med mellemformer på deres skole herunder, hvilke erfaringer de på nuværende tidspunkt har gjort sig. 

// Anna Crawford Kromann, psykolog og tovholder på projektet om mellemformer i Aarhus Kommune
// Nina Yuki Abildgaard, pædagogisk leder, Åby Skole , Aarhus Kommune


14.10: Eftermiddagskaffe


14.30: Samarbejdsmodeller på skoleområdet:

Børnefællesskaber i Nyborg Kommune
Et praksisnært blik på arbejdet med børnefællesskaber Nyborg Kommune vedtog i 2020 en ny model for styring og ledelse af skoleområdet med overskriften ”På vej mod stærkere børnefællesskaber”. Det banebrydende i modellen er, at skolelederne fremover i fællesskab skal fordele midlerne til specialundervisning, specialtilbud og inklusion. Nyborg Kommune vil fortælle om deres praktiske erfaringer i ledelsesfællesskabet, herunder hvilke muligheder og udfordringer de har mødt i arbejdet.

// Malene Kongpetsak, faglig leder for inklusionsområdet

En samarbejdsmodel på specialundervisningsområdet
Hørsholm Kommune og Komponent (tidligere KLK) har udviklet en samarbejdsmodel, knyttet til ledelsesfællesskab, på specialundervisningsområdet. Modellen, der bygger på et tæt samarbejde mellem forvaltning, PPR og skoleledere, skal bl.a. gøre valg og tilrettelæggelse af støtte mere fleksibel, og flytte specialundervisningsressourcer tilbage i almenskolen. Modellen er et bud på en syntese, som faciliterer, at hele det kommunale skolevæsen samarbejder om at løse de faglige (og økonomiske) udfordringer på området. I oplægget fortæller Jan Dehn om baggrunden for modellens nødvendighed, mindsettet bag modellen og hvordan den udleves i praksis.

// Jan Dehn, Velfærds- og Kulturdirektør Hørsholm Kommune


15.30: Farvel og tak for i år