Målgruppe

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

Kursusdatoer
 • Randers - Efterår 2020:

  Undervisning: 19.8. + 2.9. + 23.9. + 7.10.2020
  Læringsteamdage: 26.8. + 9.9. + 30.9.2020
  Vejledning: 28.10.2020
  Aflevering: 9.11.2020
  Eksamen: 18+19.11.2020

  Tilmeldingsfrist den 15. juni 2020
  Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

  Holdet er fyldt op, der er mulighed for at tilmelding til ventelisten.

  Underviser er Jesper Holm
  Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
  Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.
Datoer
Randers - Efterår 2020:

Undervisning: 19.8. + 2.9. + 23.9. + 7.10.2020
Læringsteamdage: 26.8. + 9.9. + 30.9.2020
Vejledning: 28.10.2020
Aflevering: 9.11.2020
Eksamen: 18+19.11.2020

Tilmeldingsfrist den 15. juni 2020
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Holdet er fyldt op, der er mulighed for at tilmelding til ventelisten.

Underviser er Jesper Holm
Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.
Pris: 9.100 kr.
Tilmeldingsfrist15.06.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Strategisk ledelse i den offentlige sektor (5 ECTS)

Du styrkes i dine kompetencer til i et helhedsorienteret perspektiv at fokusere og skabe sammenhængskraft mellem politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede interesser og forståelser.

Modulet bidrager til at give dig teoretisk som praktisk viden om den strategiske sammenhæng mellem politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede perspektiver på den aktuelle udvikling i den offentlige sektor af velfærdspolitikker og moderniseringsstrategier.

Du udvikler dine handlekompetencer til at analysere og i praksis håndtere og implementere strategiske beslutningsprocesser med udgangspunkt i den kompleksitet som moderniseringen af den offentlige sektor er udtryk for, og som bl.a. kommer til udtryk i en mangfoldighed af styringsrationaler og -koncepter.

Indhold

Modulets indhold er bygget op omkring følgende hovedtemaer:

1. Strategi, strategiudvikling og implementering af beslutninger
Når omverdensvilkåret for strategisk ledelse er præget af hyperkompleksitet og uforudsigelighed, kan det være hensigtsmæssigt at arbejde med strategiudvikling som et mere dynamisk begreb som ikke arbejder med op og ned (top-down/bottom-up) men arbejder med organisationen som samskabende og reflekterende. Samtidig vil det ofte kunne opleves som et vilkår for offentlige leder, at det i højere grad drejer sig om at implementere topledelsens strategiske beslutninger end selv at træffe dem hhv. bidrage til dem.

2. Strategibegrebet i en offentlig kontekst
Vilkårene for strategisk ledelse i offentlige organisationer kan karakteriseres som et krydspres mellem politisk styring, central topledelsesforvaltning, decentrale driftsbeslutninger, selv- eller medledende medarbejdere og bruger-/borgerforventninger. Dette rejser særlige ledelsesudfordringer og fokuserer bl.a. på din egen og organisationens kompetenceudvikling. De forskellige ledelseslag i organisationen har forskellige positioner i den strategiske proces og mellemlederens særlige position og handle-kompetence i forhold til strategier fokuseres.

3. Strategiske styringsværktøjer og -koncepter
På denne baggrund inddrages en række klassiske og nyere strategiske værktøjer: Interessentanalysen, SWOT, Balanced Scorecard , Lean, Dialog og Værdiprocesser er eksempler på værktøjer og/eller koncepter som vil blive berørt. Alle kan siges at have den eller de organisatoriske læreprocesser i forhold til den forventede, fremtidige opgaveløsning som fikspunkt, og i dette tema reflekteres det, hvordan værktøjerne kan tænkes sammen med udviklingen i organisationen i øvrigt.

Strategisk ledelse i den offentlige sektor sætter i særlig høj grad relationen mellem politisk og administrativ topledelse, borger- og brugerforventninger, medarbejdernes krav til et godt og udviklende arbejdsmiljø og ledelsen af institutionens/afdelingens driftsorienterede beslutninger i spil. Det er dette ledelsesmæssige krydspres, modulet reflekterer og synliggør handlekompetencer i forhold til.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Særlige forhold

Se evt. læringsmål i den vedhæftede fil for yderlige oplysninger.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er