NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Strategisk hverdagsinnovation

Uddannelse og innovation på én gang:
”Strategisk hverdagsinnovation” er et forløb, som kombinerer formel uddannelse på akademiniveau med praktisk innovation i hverdagen.

Få kompetencer i hverdagsinnovation, så I som gruppe/afdeling/forvaltning aktivt og selvstændigt kan deltage i, igangsætte og inspirere den stadige udvikling af jeres arbejdsplads i en kommune eller region med afsæt i kerneopgaven.
I får personlige og faglige forudsætninger for at kunne bidrage til etablering og udvikling af en innovationskultur på egen arbejdsplads og kompetencer til at se innovation i et større strategisk perspektiv, så I aktivt kan indgå som inspirator/forbedringsagent i forbindelse med gennemførelse af innovationsprojekter.
Der kan søges midler fra kompetencefonden til uddannelsen.

Indhold

Hvad er innovation og hvordan får man øje på innovationsfelter i praksis?
Innovationskompetencer
Innovationsstrategier og -modeller
Roller og positioner som strategisk hverdagsinnovatør
Innovationskultur

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om, hvordan innovative processer og projekter spiller sammen med strategiske indsatser på arbejdspladsen
 • have viden om, hvordan de griber en innovationsopgave an – fra opdagelse over ideudvikling til implementering
 • have viden om forskellige former for innovation, innovationsmodeller- og teorier og innovations¬metoder

De studerende skal

 • kunne omsætte teorier om innovation til praksis i et konkret projekt på egen arbejdsplads
 • kunne anvende forskellige kreative metoder og dialogværktøjer som

De studerende skal

 • kunne omsætte teorier om innovation til praksis i et konkret projekt på egen arbejdsplads
 • kunne anvende forskellige kreative metoder og dialogværktøjer som redskab til fælles læring på arbejdspladsen
 • kunne anvende spørgsmål som innovationsredskab

De studerende skal

 • kunne identificere og vurdere muligheder for innovation inden for eget arbejdsfelt
 • opnår tilstrækkelig kreativ selvtillid (creative confidence) til at kunne igangsætte og bidrage til innovative tiltag på egen arbejdsplads
 • kunne motivere og involvere kolleger og samarbejdspartnere i hverdagsinnovation
Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og er på 5 ECTS-point

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

ECTS
5.00
Målgruppe

Gennemføres som rekvirerede forløb for afgrænsede målgrupper. Det kan fx være både ledere og medarbejdere i en afdeling, på tværs af afdelinger eller i et tværkommunalt samarbejde. Forløbet kan også målrettes udvalgte nøglepersoner, som fx ledere og TR/AMR i en kommunal eller regional virksomhed.

Videoer
Se video om kurset
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag