NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Støt pårørende til mennesker med demens

Et vigtigt fokus i Regeringens Demenshandlingsplan er støtte til pårørende til mennesker med demens. Vi afholder en temadag, hvor du kan få viden og introduktion til færdigheder i at støtte pårørende.

Til temadagen får du generel viden om demens i forhold den ramte og de pårørende. I forlængelse af dette får du viden om, hvordan pårørendegrupper etableres og drives og inspiration til hvordan de kan udvikles – koblet med konkrete erfaringer fra bl.a. Skanderborg Kommune. Du vil få afprøvet konkrete samtaleteknikker, som bl.a. giver større indsigt i motivation samt en øget bevidsthed om, hvordan små justeringer i dit sprogbrug kan gøre stor forskel i praksis.

Indhold

Antallet af demensramte i Danmark stiger – derfor stiger antallet af pårørende også. Etablering af pårørendegrupper har vist gode resultater i flere kommuner, og på denne temadag kan du få viden om hvordan.

Behovet for at gøre noget særligt for pårørende til mennesker med demens er stort. Undersøgelser på området viser, at nære pårørende til mennesker med demens er ekstra udsatte for at blive ensomme og for selv at blive syge. Det er derfor afgørende, at en indsats på demensområdet indeholder tilbud særligt forpårørende.

Med afsæt i konkrete erfaringer fra Skanderborg Kommune og metoden Den Motiverende Samtale bliver du introduceret til, hvordan du etablerer og leder gruppeforløb for pårørende til demensramte - tilsat viden om de konkrete problematikker og dilemmaer, som pårørende til mennesker med demens står i. Udgangspunktet er, at en familie bliver markant påvirket, når en person i familien rammes af en demenssygdom - og mødet med andre pårørende kan skabe en følelse af tiltrængt normalitet, en glæde ved at kunne dele erfaringer med ligesindede og en stærk gruppesamhørighed. Effekter, som du her får viden om, hvordan du kan være med til at opbygge og facilitere.

Her er nogle citater fra grupperne af pårørende:

”Vi som pårørende har haft mulighed for at støtte hinanden, fortælle om vores situation, græde, bande, men heldigvis også grine rigtig meget sammen, og det har vi i den grad benyttet os af.”

”Det er vigtigt at være sammen med andre i samme situation, dog i forskellige faser af demensforløbet.”

”Som pårørende er det vigtigt, at vi kan tale om vores ægtefæller i et trygt miljø.”

Undervisere/ Oplægsholdere

Inge Tranholm, demenskoordinator i Skanderborg Kommune.
Helene Foss, underviser, træner og supervisor indenfor Den Motiverende Samtale.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til alle som arbejder med demente og deres pårørende.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag