Stærke dagtilbud: Lav et skræddersyet forløb med COK

Brug COK til at designe og gennemføre skræddersyede forløb, der efterlever puljens krav og regler OG matcher igangværende udviklingsstrategier og -initiativer i din kommune.

Den 1. juli 2018 bliver aftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ en realitet. Med dagtilbudsreformen ønsker regeringen bl.a. at skabe bedre læring og trivsel for alle børn og hæve kvaliteten af landets dagtilbud gennem faglighed og tydelig ledelse.

Derfor er der afsat en pulje på 165 mio. kr. til kompetenceudvikling af flere målgrupper, der arbejder i og med dagtilbud – og i et notat fra Børne- og Socialministeriet er krav til målgrupper, indhold, form og læringsmål for kompetenceudviklingen beskrevet sammen med anbefalinger til understøttende lokale strukturer, der skal bidrage til, at læring og udvikling forankres. Ansøgningsfristen var den 16. april, og først i juni modtager kommunerne bevillinger fra puljen.

Kompetenceudvikling i smørhullet mellem krav og kommune

I COK ved vi, at store kompetenceudviklingsbehov sjældent løses gennem generiske kursustilbud. Jeres kommune har helt sikkert allerede ambitiøse visioner på dagtilbudsområdet, og nye udviklings- og læringstiltag skal passe ind i de allerede eksisterende strategier for kompetenceudvikling og kvalitetsløft samtidig med, at de naturligvis lever op til de krav, der stilles til udmøntning af kompetencemidler.

Som kommunernes egen forening har vi erfaring med at skræddersy udviklings- og kompetenceforløb, der matcher den enkelte kommunes behov. COK kan både understøtte kommunerne i at designe den samlede indsats og gennemføre konkrete kompetenceforløb, der skaber en tæt kobling mellem læringsforløb og diplommoduler i regi af kompetenceudviklingsinitiativet under ‘Stærke dagtilbud’ og kommunens lokale strategier og indsatser.

Børne- og Socialministeriet har udpeget fire målgrupper, som kan modtage støtte til kompetenceudvikling via puljen:  

  • Faglige ledere: Ledere i daginstitutioner og dagpleje samt dagplejepædagoger med fagligt ledelsesansvar
  • Faglige fyrtårne i daginstitutioner: Pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner, der har eller er tiltænkt en særlig funktion i arbejdet med at fremme faglig refleksion og udvikling i daginstitutionen
  • Dagplejere: Dagplejere, der har en pædagoguddannelse eller en pædagogisk assistent-uddannelse (PAU)
  • Forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter: Fagfolk, der er ansvarlige for at understøtte kompetenceudvikling og udviklingsstrukturerer i dagtilbuddene.

Børne- og Socialministeriet har desuden fastsat en række læringsmål, pejlemærker for form og indhold og anvisninger til pensum. Læs mere i dette notat

I COK har vi sat os godt ind i både aftale og rammer for udmøntning, så vi kan udvikle forløb, der opfylder kravene for tilskud og lever op til pejlemærkerne for både form og indhold. COK lever desuden op til de forpligtelser, regeringen stiller for udbydere af kompetenceforløb, der afholdes med tilskud fra puljen.

COKs erfarne konsulentteam kan hjælpe jer med at: 

  • Finde rundt i krav og regler for kompetence- og læringsforløb
  • Designe et læringsforløb i feltet mellem reformens mål og egne strategier
  • Planlægge undervisningsforløb og understøtte indsatser.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om muligheden for at udvikle et skræddersyet forløb i samarbejde med COK.