NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sprogcenter Nordsjælland: Behov for nye styringskompetencer

Susanne Poulsen og Bente Bendixen arbejder til dagligt i Sprogcenter Nordsjælland som henholdsvis regnskabsassistent og sekretariatsleder, og selvom de ikke arbejder under de samme vilkår som fx en økonomikonsulent i en central forvaltning, har uddannelsesforløbet Fremtidens Økonomistyring givet dem en masse nye værktøjer. 

”Vores kerneopgave er at undervise flygtninge og indvandre i dansk. Vi er en decentral institution – en selvstændig forretning – der har egne indtægter og udgifter. Vi sidder med vores egen økonomi med ansvar for fastsætning af takster, omkostningsberegning, statistik, EU-projekter, opfølgning på budgetter m.m.”, fortæller Bente Bendixen og fortsætter:      ”Og selvom vi ikke som sådan arbejder under de helt samme vilkår som en kommune, har vi alligevel en del tilfælles med kommunerne. Vi er også underlagt en række regler og love fx i forhold til vores takster, der skal følge Ministeriets bestemmelser.”  

Nye metoder til praksis

Fremtidens Økonomistyring har givet Bente Bendixen og Susanne Poulsen kendskab til og viden om nye økonomistyringsmodeller og værktøjer.    ”Det har været lidt hårdt at komme tilbage på skolebænken, men det er rigtig fedt, at uddannelsen er så tæt på min praksis, og at jeg kan overføre det, jeg lærer, direkte til mine arbejdsopgaver i sprogcentret. På uddannelsen har jeg bl.a. fået kendskab til ABC-modellen, som jeg kan bruge i min praksis, og som kan hjælpe os, når vi skal fastsætte nye takster”, fortæller Susanne Poulsen.    Bente Bendixen fortsætter: ”Vi får meldt et takstkatalog ud fra Ministeriet, og de priser må vi ikke gå over og skal, hvis muligt, helst gå under. Der er rigtig mange takster, der skal regnes ud og nogle modeller er ret forældede. Så jeg havde brug for at blive opdateret på området. Forløbet har givet mig nogle nye redskaber til at forbedre vores udregningsmetoder, så det bliver nemmere at regne takstpriser priser ud og sikre, at de holder det niveau, de skal.”   

Fagtermerne er nu på plads

Og en ting er at have noget på fornemmelsen, noget andet er, at blive bekræftet i det og få noget teori på.    ”Jeg sidder til dagligt med statistikker på kursister, vejlederressourcer, betalingstilsagn osv., og har ofte fornemmelsen af, at vi måske kunne udregne det anderledes og smartere. Og det kan vi. Nu har jeg fået metoderne til at afprøve det og en forståelse for teorien”, fortæller Bente Bendixen.    Susanne Poulsen fortsætter: ”Jeg har også fået en masse fagudtryk på plads. Når man kan de rigtige fagtermer og udtryk, giver det mere gennemslagskraft i organisationen. Det hjælper mig meget i hverdagen, når jeg fx samarbejder med den øverste ledelse.    ”Jeg synes også, det har været rigtig godt at få noget mere viden om kommunernes systemer og organisering. Sprogcenter Nordsjælland hører jo ind under Hillerød Kommune, så det er vigtigt, at jeg også ved, hvordan de arbejder”, slutter Susanne Poulsen.     ”Ja, Hillerød Kommune er vores tilsynskommune, og det har givet meget at få en større kendskab til, hvad de egentlig sidder med af opgaver i forhold os,” tilføjer Bente Bendixen.