NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Spring over skranken og mød borgeren i øjenhøjde

COK tilbyder et grundmodul og 4 valgfrie temadage direkte målrettet medarbejdere, der rådgiver og vejleder borgerne.
Mellem grundmodulet og den/de valgfri temadag(e) er der mulighed for at arbejde med cases og problemstillinger fra egen arbejdsplads.

I den offentlige sektor anno 2018 er borgeren i centrum og mødes på en inddragende og helhedsorienteret måde. Borgerne udfolder aktivt medborgerskab gennem egne faglige, digitale og personlige ressourcer for i samskabelse med medarbejderne at finde de bedste løsninger inden for lovgivningens rammer. Borgerne mødes i øjenhøjde - med andre ord, borgeren skal mødes der, hvor borgeren er og medarbejderen skal på en professionel måde bruge sin faglighed samt menneskelige og digitale indsigt, så rådgivning og vejledning bliver endnu bedre.

Derfor...... - gør din kommunes medarbejdere til borgerens stifindere i hele den offentlige sektor

(GRUNDMODUL) BORGERSERVICE - NU OG I FREMTIDEN
Digitalisering - hvor er vi nu og hvor er vi på vej hen?
De nationale, kommunale og lokale digitaliserings-/kanalstrategier
Hvad er velfærdsteknologi?
Hvad bygger borgerservice og borgerbetjening på?
Overordnet indsigt i grundlæggende forvaltningsret, offentlighedsloven, persondataloven og digital sikkerhed.

(A) BLIV BORGERENS STIFINDER
Helhedsorienteret borgerservice og vejledning - hvad betyder det og hvordan gør jeg det?
Livssituationer og servicepakker til og for borgerne
Professionel borgerservice og kommunikation
Kend de digitale selvbetjeningsløsninger og portaler
Hvordan lærer jeg borgerne at betjene sig selv (lærings- og forandringsteori)

(B) HVORDAN BLIVER JEG EN GOD FORMIDLER?
Bliv klædt på til at kunne planlægge og gennemføre borgerkampagner og arrangementer i kommunen samt vejlede og undervise ansatte og grupper af borgere
Få kendskab til generelle pædagogiske metoder, herunder hvordan forskellige metoder virker, når et budskab skal formidles til forskellige målgrupper, f.eks. borgere og kolleger
De sociale medier i kommunikationen med borgerne
Lær at planlægge, tilrettelægge og gennemføre mindre undervisningsforløb tilpasset til målgruppen og de mål, der fx er opstillet internt i kommunens politik for borgerdialog, borgerinddragelse og digitaliserings-/kanalstrategi.

(C) INNOVATION OG SERVICEDESIGN -
Fremtidens borgerservice – hvordan ser den ud i 2020?
Hvordan kan borgeren fremover betjenes og betjene sig selv?
Hvilke krav og forventninger stiller dagens borgerservice til medarbejderne?
Hvordan designer vi fremtidens borgerservice?
Hvad er innovation, og hvordan kan vi anvende innovation til at videreudvikle på det, der allerede er?

(D) FIND DE DIGITALE GEVINSTER - GEVINSTREALISERING OG BUSINESSCASES
På denne temadag arbejder vi "bag skranken" og med implementering af nye IT-systemer m.m.
Hvad betyder gevinstrealisering?
Lær at effektivisere ved arbejdsgangsanalyser
Bliv klædt på til at udarbejde konkrete forslag til digitalisering af egen arbejdsplads, herunder at vurdere de økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser, og lær at dokumentere det via en business case.
Hvordan påvirker digitaliseringen organisationen og kulturen på arbejdspladsen? Strategier - udviklingstendenser og rammer for digitalisering. Samarbejde omkring digital forvaltning.
Få indsigt i egne og kollegers reaktionsmønstre i forbindelse med indførelsen af nye effektive arbejdsgange. De menneskelige aspekter ved digitalisering
Forstå de lovmæssige rammer og lær at anvende lovene i praksis. Fællesoffentlig IT-arkitektur
Værktøjer til digitalisering, herunder idé, udfordring, løsningsforslag, konsekvenser, økonomi og risikovurdering.
Se den fulde produktbeskrivelse og andre relaterede forløb nederst på siden

Undervisere/ Oplægsholdere

Konsulent Karen Revsbech er gennemgående underviser på grundmodulet og temadagene A, B, og C.
Karen Revsbech er kommunalt uddannet og cand.jur. fra Københavns Universitet. Hun har i mange år arbejdet på chefniveau i den kommunale sektor, senest som vicekommunaldirektør og direktør i Ballerup kommune. Hun har skrevet flere lærebøger, senest ”Borgeren i centrum i det offentlige Danmark og har i en længere årrække undervist og varetaget censorfunktioner ved COK.

Gennemgående underviser på valgfri temadag D er konsulent Charlotte Munksgaard.
Charlotte Munksgaard er uddannet jurist og har desuden en master fra RUC. Charlotte har arbejdet i det kommunale igennem en årrække, senest som borgerservicechef. Siden 2007 har hun været ansat som chefkonsulent i KL, hvor hun primært har været ansvarlig for borgerserviceområdet, kontrol og skat. I det daglige yder Charlotte desuden rådgivning om omstillingsprocesser og reorganisering af Borgerservice.

Målgruppe

Alle administrative ledere og medarbejdere, der rådgiver og vejleder borgere - f.eks. fra borgerservice, i forvaltningerne, på jobcentret, biblioteket, skolerne, daginstitutionerne m.fl.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag